Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Katedry

Nalezeno:    699 produktů

Podobné fráze:

Prima to bývalo a prima je to i teď! - Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK - Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK - Jakub Mlynář, Markéta Sedláčková

Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednotlivým autorkám a autorům příležitostí k reflexi, hodnocení, vzpomínání a vyprávění, ale nezřídka také k odborněji laděným úvahám o dobovém a společenském kontextu, v němž podnikali své první sociologické kroky. Věříme, že kniha bude zajímavým čtením nejen pro zájemce o sociologii jako vědní obor, ale nabídne též pozoruhodný obr...

Prima to bývalo a prima je to i teď!. Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Publikace vydaná u příležitosti 50. výročí založení katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Čtrnáct autobiografických textů bývalých i současných učitelů a studentů, kteří zde působili v prvních desetiletích po jejím vzniku

Železničná dopravná prevádzka - Laboratórny dopravný výcvik - Gašparík, Jozef

V študijnom programe železničná doprava absolvujú študenti laboratórny dopravný výcvik v špecializovanom laboratóriu katedry Železničnej dopravy. Dopravné laboratórium katedry bolo vybudované v špeciá

Tradice a perspektiva pedagogických věd

Jednotlivé tématicky značně různorodé příspěvky byly rozděleny do tří částí. První se věnuje dosavadnímu směřování a současnému stavu katedry pedagogiky coby vědeckého pracoviště. Ve statích druhého tématického okruhu vědečtí pracovníci analyzují některé problémy moderní pedagogiky. Závěrečná část zahrnuje práce studentů a doktorandů této katedry. Sborník vyšel u příležitosti 120.výročí vzniku pedagogického semináře, jenž byl předchůdcem dnešní katedry pedagogiky. Příležitostný sborník přibližuje vývoj výuky, vědecké práce i výzkumu na katedře pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Odb. slovník ang.-čes. z obl. ek.,fin.,práv.

Žánr: naučná Autor: Kolektiv katedry anglického jazyka VŠE Jazyk: anglický, český

Krajiny na kraji/Lands on the Edge

Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU.

Krajiny na kraji/Lands on the Edge

Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU.

Tradice a perspektivy pedagogických věd - Karolinum

Sborník představuje katedru pedagogiky v roce jejího výročí. Jeho první část nazvaná Historie a současnost katedry obsahuje převážně příspěvky, které byly předneseny na konferenci, druhá odborné stati pracovníků katedry, třetí odborné počiny doktorandů a studentů. Tradice a perspektivy pedagogických věd - Karolinum od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Odb. slov. čes.-ang., ek.,ob.,fin.,pr.,II.v.

Žánr: naučná Autor: Kolektiv autorů katedry anglického jazyka VŠE v Praze Jazyk: anglický, český

Sociální souvislosti aktivního stáří - Kateřina Šámalová, Igor Tomeš e-kniha

Kolektivní monografie je výsledkem výzkumné práce autorského týmu katedry sociální práce Filozofické fakulty UK.

Petr Kovář: To bych zvládl taky - umění moderny v komiksech

Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT.

Rodina v II. decenniu 21. století

Pub. obsahuje příspěvky z 2. mezinárodní vědecké konference katedry speciální pedagogiky UJAK Praha konané v prosinci 2012

Kapitoly z dějin cestovního ruchu - Jan Štemberk

Tato kolektivní monografie navazuje na systematický výzkum katedry společenských věd Vysoké školy obchodní v oblasti cestovního ruchu.

Andrea Lanzani. 1641-1712 - Jana Zapletalová

Publikace z ediční řady Katedry dějin umění FF UP Memoria artis podává podrobný přehled díla italského malíře.

Tato fakulta bude rudá

Cílem publikace je připomenout dějiny Katedry české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od jejího založení na konci čtyřicátých let 20. století až do let osmdesátých. Editor s několika spolupracovníky z řad studentů tak činí prostřednictvím rozhovorů s pamětníky – někdejšími pedagogy katedry – a jejich vzpomínek, dobových materiálů, úryvků z učebních textů i beletrie založené na dokumentárních faktech. Katedra byla tradičním a prestižním vědeckým i pedagogickým pracovištěm a formovaly ji významné osobnosti oboru od Jana Mukařovského přes Františka Buriánka a Felixe Vodičku, až po neblaze proslulého Vítězslava Rzounka. Minulost katedry tak do značné míry vypovídá o ději...

Podobné fráze:

-->