Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Katedry

Nalezeno:    560 produktů

Vesnice - kolektiv autorů

Publikace: Vesnice - kolektiv autorů. Kniha fotografií studentů Katedry fotografie FAMU, pořízených v letech 2008-2009 pod vedením Jaroslava Bárty, je pohledem mladé generace na současnou vesnici. Texty stručně popisují historii 19 vybraných obcí a jsou doplněny o základní statistická data. Publikace: Vesnice - kolektiv autorů.

Management kvality pro 21. století - Jaroslav Nenadál - e-kniha

eBook:,Management kvality od A do Z Nejnovější publikace autorského kolektivu, tvořeného zkušenými pedagogy katedry managementu kvality VŠB-TU Ostrava je věnována soudobým koncepcím, přístupům, metodám a nástrojům rozvoje managementu kvality, směřujícího od pouhé kvality výrobků a služeb ke kvalitě a excelenci celých organizací.

Dovolená v Dubaji

Antonín si přehrával v hlavě svůj poslední vyhazov. Byl přesvědčen, že kdyby jednal jinak, svědomí by mu omotalo jeho vlastní střeva kolem krku. Ale co to dnes znamená? Jednat správně. Má to nějaké objektivní opodstatnění? Žijeme přece v postmoderním blobu relativnosti. Má vůbec v dnešním volnotržním koncentráku konzistentní vnitřní postoj nějakou hodnotu?, přemítal Antonín v duchu. Celá katederní porada jako kdyby se udála včera. „Vážení kolegové. Dostáváme se k poslednímu bodu. Jak jistě víte, za týden pořádáme každoroční blok autorského čtení Po stopách Vladislava Vančury. Organizace je v podstatě podchycena,“ poškrábal se vedoucí katedry na bradě. Několik zainteresovaných doktorand...

Dovolená v Dubaji - Šimeček Filip

Antonín si přehrával v hlavě svůj poslední vyhazov. Byl přesvědčen, že kdyby jednal jinak, svědomí by mu omotalo jeho vlastní střeva kolem krku. Ale co to dnes znamená? Jednat správně. Má to nějaké objektivní opodstatnění? Žijeme přece v postmoderním blobu relativnosti. Má vůbec v dnešním volnotržním koncentráku konzistentní vnitřní postoj nějakou hodnotu?, přemítal Antonín v duchu. Celá katederní porada jako kdyby se udála včera. „Vážení kolegové. Dostáváme se k poslednímu bodu. Jak jistě víte, za týden pořádáme každoroční blok autorského čtení Po stopách Vladislava Vančury. Organizace je v podstatě podchycena,“ poškrábal se vedoucí katedry na bradě. Několik zainteresovaných doktorand...

Občanský zákoník Svazek VI - Dvořák Jan

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvisl...

Nadechnout se bílé - Brdíčko Jakub

Román s filozofickými prvky nás zavádí do středověkého dominikánského kláštera v Paříži, v němž vznikaly myšlenkové perly slavné osobnosti - sv. Tomáše Akvinského. Detektivní zápletka (ztracené kázání mistra slova a pátrání po osobě, která jej odcizila) propojuje děj se současností, s akademickým prostředím katedry filozofie na UP v Olomouci.

Management kvality pro 21. století - Jaroslav Nenadál

<p>Management kvality od A do Z Nejnovější publikace autorského kolektivu, tvořeného zkušenými pedagogy katedry managementu kvality VŠB-TU Ostrava je věnována soudobým koncepcím, přístupům, metodám a nástrojům rozvoje managementu kvality, směřujícího od pouhé kvality výrobků a služeb ke kvalitě a excelenci celých organizací.</p>

Církevní dějiny v zrcadle času I. - Jiří Mihola - audiokniha

Audiokniha:,Počátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století. Církevní dějiny v zrcadle času se nevyhýbají ani takovým tématům, jako jsou čarodějnické procesy nebo pobělohorská rekatolizace.

Technické aspekty sestřihu televizních pořadů na magnetických nosičích - Josef Pešek

<p>Text je určen především posluchačům katedry střihové skladby. Zabývá se přehledem vývoje výroby televizních pořadů, vývojem a sestřihem magnetického záznamu televizního signálu na pásek, sekvencemi barevných kompozitních signálů, řízením záznamových strojů, automatickými lineárními střihovými systémy, kompresí televizního signálu, nelineárním editingem a přehledem záznamových formátů.</p>

Fórum pastorálních teologů VIII.

<p>První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží slovo při udílení svátosti; pastorační analýza udílení svátosti; slavení křtu; ekumenické a mezináboženské aspekty a spiritualita křtu.</p>

Fórum pastorálních teologů VIII.

<p>První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží slovo při udílení svátosti; pastorační analýza udílení svátosti; slavení křtu; ekumenické a mezináboženské aspekty a spiritualita křtu.</p>

Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu

Publikace: Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu. Publikace je výstupem z výzkumné činnosti katedry kineziologie, s cílem přiblížit současné výzkumné trendy v oblasti kineziologie. Publikace zahrnuje oblasti strukturovaných i nestrukturovaných pohybových aktivit, pohybových schopností a dovedností, sportovní trénink a problematiku výživy různých skupin populace Publikace: Pohybové a zdravotní aspekty v kinantropologickém výzkumu.

Nástin historie a teorie dramatické výchovy - Machková Eva

Publikace: Nástin historie a teorie dramatické výchovy - Machková Eva. Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně. Publikace: Nástin historie a teorie dramatické výchovy - Machková Eva.

Nadechnout se bílé - Příběh ztraceného kázání Tomáše Akvinského - Jakub Brdíčko

<p>Román s filozofickými prvky nás zavádí do středověkého dominikánského kláštera v Paříži, v němž vznikaly myšlenkové perly slavné osobnosti – sv. Tomáše Akvinského. Detektivní zápletka (ztracené kázání mistra slova a pátrání po osobě, která jej odcizila) propojuje děj se současností, s akademickým prostředím katedry filozofie na UP v Olomouci. </p>

Fórum pastorálních teologů VIII. - neuveden

Publikace: Fórum pastorálních teologů VIII. - neuveden. První rok přípravy na jubileum 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, věnuje odborný seminář Katedry pastorální a spirituální teologie svátosti křtu, a to v pěti základních tématech: Boží slovo při udílení svátosti; pastorační analýza udílení svátosti; slavení křtu; ekumenické a mezináboženské aspekty a spiritualita křtu. Publikace: Fórum pastorálních teologů VIII. - neuveden.