Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Katedry

Nalezeno:    482 produktů

Odkud vítr vane - Jiří Našinec

U zrodu antologii překladů s názvem Odkud vítr vane, vytvořených studenty z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, byl překladatelský seminář věnovaný

Jan Firbas ve vzpomínkách - Ludmila Urbanová

Při příležitosti třetího výročí úmrtí profesora Jana Firbase, anglisty a lingvisty světového jména, vyšla péčí Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Pražského

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 - Eva Doležalová

Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roc

Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

Monografia je zosumarizovaním výsledkov výskumnej práce Laboratória genetiky človeka, spoločného pracoviska Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedecke

Zdravotnícke právo interdisciplinárne

borník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 27.-28.1.2015 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry medicínskeh

Slovník sociální patologie - kolektiv, Blahoslav Kraus, Stanislava Hoferková, Václav Bělík e-kniha

Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie.

Krajiny na kraji/Lands on the Edge

Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU. Cílem studentu bylo zachytit obraz současného stavu krajiny a společnosti v oblastech při hranicích České republiky, které

Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu - Miroslav Karlíček e-kniha

Nové, výrazně přepracované a aktualizované vydání knihy Marketingová komunikace vzniklo opět ve spolupráci se špičkovými experty z praxe. Hlavním autorem je uznávaný odborník – vedoucí katedry marketingu VŠE.

Psychologie pro ekonomy a manažery. 3., aktualizované a doplněné vydání - Daniela Pauknerová, kolektiv e-kniha

Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům.

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání - Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Klára Drličková, Tereza Kyselovská e-kniha

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého.

Rozvoj hospicové péče a její bariéry - Igor Tomeš, Katarina Sedlárová, Eva Dragomirecká, Daniela Vodáčková e-kniha

Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“, zařazeného do širšího výzkumu PRVOUK Univerzity Karlovy.

Brewiaria dziejów rzymskich

Tom I serii ``Brewiaria`` został przygotowany pod redakcją dr. hab. Przemysława Nehringa, pracownika Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Toruniu. Zawiera pierwszy przekład na język polski brew

Tělesná výchova na 2. stupni základní školy - Jiří Hrabinec e-kniha

Monografie pracovníků katedry tělesné výchovy UK PedF v Praze je určena primárně učitelům (nejen na 2. stupni ZŠ) a pregraduálním studentům na pedagogických fakultách.

Ústavněprávní limity trestního práva K odkazu Jiřího Herczega - Kolektiv Autorů

Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen

Karpatia - Tibor Borský

Tibor Borský je absolvent pražskej FAMU, katedry Filmového a televízneho obrazu, odboru umeleckej fotografie z roku 1967. Po skončení školy, dvorný fotograf „československej novej vlny“, sa podieľal n