Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Katedry

Nalezeno:    492 produktů

Mezinárodní právo soukromé Evropské unie - Naděžda Rozehnalová

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad probl

Volby do Poslanecké sněmovny 2013 - Eva Doležalová

Kniha autorského kolektivu z Katedry politologie a Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roc

3x Ivan Vyskočil - Přemysl Rut, Eva Slavíková, Michal Čunderle

Tři studie tří pedagogů katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU spojuje téma "otce české ne/divadelní alternativy" Ivan Vyskočil.

Rozvoj hospicové péče a její bariéry - Igor Tomeš, Daniela Vodáčková, Eva Dragomirecká, Katarina Sedlárová e-kniha

Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“, zařazeného do širšího výzkumu PRVOUK Univerzity Karlovy.

Botanika: Dějiny oboru na Masarykově univerzitě v Brně - Petr Bureš

Přehled historie botanického ústavu (katedry botaniky) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně od jejího založení v roce 1921 do roku 2001.

Krajiny na kraji/Lands on the Edge

Kniha je výsledkem práce studentu z různých ročníků katedry fotografie FAMU. Cílem studentu bylo zachytit obraz současného stavu krajiny a společnosti v oblastech při hranicích České republiky, které

Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku

Monografia je zosumarizovaním výsledkov výskumnej práce Laboratória genetiky človeka, spoločného pracoviska Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Katedry molekulárnej biológie Prírodovedecke

Karpatia - Tibor Borský

Tibor Borský je absolvent pražskej FAMU, katedry Filmového a televízneho obrazu, odboru umeleckej fotografie z roku 1967. Po skončení školy, dvorný fotograf „československej novej vlny“, sa podieľal n

Finančný manažment podniku II - Cisko, Štefan; Klieštik, Tomáš

Autormi publikácie sú vysokoškolskí učitelia, členovia Katedry ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Publikácie je určená poslucháčom všetkých troch stupňov

Hudba v Olomouci a na střední Moravě II + DVD 2.vydání - Eva Vičarová

Sborník je dalším souborem výstupů, kterým členové Katedry muzikologie FF UP v Olomouci přispívají k řešení vědeckého projektu 'Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru'. Jednotlivé st

Rozvoj hospicové péče a její bariéry - Daniela Vodáčková

Monografie vypracovaná pracovníky katedry sociální práce a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci výzkumu „Sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“, zařazeného do širšího výzkumu PRVOUK Un

Zdravotnícke právo interdisciplinárne

borník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 27.-28.1.2015 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry medicínskeh

Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16.

Predkladané dvojčíslo periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia vychádza pri príležitosti dvadsaťročného pôsobenia Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej unvierzite (1992-2012) a prináša aktuálne v

Česko-anglický frazeologický slovník - Bočánková, Milena; Kalina, Miroslav

Publikace podává přehled o anglické frazeologii pokud jde o anglická přísloví a idiomatická spojení. Byla sestavena pracovníky katedry anglického jazyka VŠE ve spolupráci s anglickými a americkými lek

Bone and Antler Artefacts from the Roman fort at Iža - Hrnčiarik, Erik

Niečo vyše 35 rokov trvajúci archeologický výskum rímskeho tábora v Iži vedený pracovníkmi Archeologického ústavu SAV v Nitre, katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave a Podunajskéh