Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Katedry

Nalezeno:    539 produktů

Občanský zákoník: Komentář - Svazek VI - Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem. Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetn Občanský zákoník: Komentář - Svazek VI - Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv od authora ...

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) - Tomáš Gřivna

Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku 50 klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením vedoucího katedry prof. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné úrovni je rozhodova Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 6. vydání (Praha) - Tomáš Gřivna ...

Slovník sociální patologie, Bělík Václav

Autoři z katedry sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence.

MICHEL, Lukáš. Klavírista.

Lukáš Michel působil jako korepetitor mládežnického sborového studia Permoník při ZUŠ B.Smetany v Karviné, se kterým koncertoval v řadě evropských zemí, USA, Japonsku a Číně. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity.

MICHEL, Lukáš. Klavírista.

Lukáš Michel působil jako korepetitor mládežnického sborového studia Permoník při ZUŠ B.Smetany v Karviné, se kterým koncertoval v řadě evropských zemí, USA, Japonsku a Číně. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity.

MICHEL, Lukáš. Klavírista.

Lukáš Michel působil jako korepetitor mládežnického sborového studia Permoník při ZUŠ B.Smetany v Karviné, se kterým koncertoval v řadě evropských zemí, USA, Japonsku a Číně. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity.

Letný hrob - Sačiko Yošihara; Juliana Chomová

<p>Básne svetoznámej japonskej autorky Sačiko Yošihara vychádzajú knižne v slovenčine prvý raz v preklade Mily Haugovej a Fumiko Kuwahara. Do grafického jazyka verše nekonvenčne pretlmočila mladá poslucháčka katedry ilustrácie VŠVU v Bratislave Juliána Chomová. </p>

Nástin historie a teorie dramatické výchovy - Eva Machková

<p>Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně.</p>

Management kvality pro 21. století - Jaroslav Nenadál, kolektiv e-kniha

Management kvality od A do Z Nejnovější publikace autorského kolektivu, tvořeného zkušenými pedagogy katedry managementu kvality VŠB-TU Ostrava je věnována soudobým koncepcím, přístupům, metodám a nástrojům rozvoje managementu kvality, směřujícího od pouhé kvality výrobků a služeb ke kvalitě a excelenci celých organizací.

Nástin historie a teorie dramatické výchovy - Eva Machková

<p>Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně.</p>

Vesnice - autorů kolektiv

<p>Kniha fotografií studentů Katedry fotografie FAMU, pořízených v letech 2008-2009 pod vedením Jaroslava Bárty, je pohledem mladé generace na současnou vesnici. Texty stručně popisují historii 19 vybraných obcí a jsou doplněny o základní statistická data.</p>

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - Gřivna Tomáš

Publikace: Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - Gřivna Tomáš. Šesté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 1. 2022. Texty tak reflektují poslední novely trestněprávních předpisů i nejnovější judikaturu zejména Nejvyššího soudu. Sbírku 50 klauzurních prací sestavil autorský kolektiv z katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod vedením vedoucího katedry prof. JUDr. Bc. Tomáše Gřivny, Ph.D. Publikace na konkrétních příkladech učí, jak interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je na případy, analyzovat trestní kauzy a na patřičné úrovni je rozhodovat. Klau...

Dovolená v Dubaji

Antonín si přehrával v hlavě svůj poslední vyhazov. Byl přesvědčen, že kdyby jednal jinak, svědomí by mu omotalo jeho vlastní střeva kolem krku. Ale co to dnes znamená? Jednat správně. Má to nějaké objektivní opodstatnění? Žijeme přece v postmoderním blobu relativnosti. Má vůbec v dnešním volnotržním koncentráku konzistentní vnitřní postoj nějakou hodnotu?, přemítal Antonín v duchu. Celá katederní porada jako kdyby se udála včera. „Vážení kolegové. Dostáváme se k poslednímu bodu. Jak jistě víte, za týden pořádáme každoroční blok autorského čtení Po stopách Vladislava Vančury. Organizace je v podstatě podchycena,“ poškrábal se vedoucí katedry na bradě. Několik zainteresovaných doktorand...

Dovolená v Dubaji - Šimeček Filip

Antonín si přehrával v hlavě svůj poslední vyhazov. Byl přesvědčen, že kdyby jednal jinak, svědomí by mu omotalo jeho vlastní střeva kolem krku. Ale co to dnes znamená? Jednat správně. Má to nějaké objektivní opodstatnění? Žijeme přece v postmoderním blobu relativnosti. Má vůbec v dnešním volnotržním koncentráku konzistentní vnitřní postoj nějakou hodnotu?, přemítal Antonín v duchu. Celá katederní porada jako kdyby se udála včera. „Vážení kolegové. Dostáváme se k poslednímu bodu. Jak jistě víte, za týden pořádáme každoroční blok autorského čtení Po stopách Vladislava Vančury. Organizace je v podstatě podchycena,“ poškrábal se vedoucí katedry na bradě. Několik zainteresovaných doktorand...

Vesnice - kolektiv autorů

Publikace: Vesnice - kolektiv autorů. Kniha fotografií studentů Katedry fotografie FAMU, pořízených v letech 2008-2009 pod vedením Jaroslava Bárty, je pohledem mladé generace na současnou vesnici. Texty stručně popisují historii 19 vybraných obcí a jsou doplněny o základní statistická data. Publikace: Vesnice - kolektiv autorů.