Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Armada kniha

Nalezeno:    890 produktů

Rudolf von Ottenfeld - Rakouská armáda za napoleonských válek - Montanex

Reprezentativní kniha Rudolf von Ottenfeld: Rakouská armáda za napoleonských válek obsahuje dvaatřicet unikátních reprodukcí rakouského malíře Rudolfa von Ottenfelda... Text: Ing. Roman Gronský Překlad: Mgr. Daniela Rywiková, Peter Toth, MB, Petra Bulínová, Anne-Christine Trochut-Průša, Tatiana Naronskaya Obálka: Lucie Otisková, Lucie Petrošová Rudolf von Ottenfeld - Rakouská armáda za napoleonských válek - Montanex od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991.

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991.

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991.

Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848-1914 - Vojtěch Szajkó [kniha]

Vědecko-technický pokrok v 19. století uvedl na scénu dva převratné vynálezy: železnici a telegraf, které způsobily komunikační revoluci nejen samy o sobě, ale i tím, že modernizovaly po staletí zavedenou instituci pošty. Svůj poměr k nim musela začít definovat rovněž c. (a) k. armáda. Kniha odkrývá logistické a komunikační pozadí vojenských konfliktů, do kterých se zapojila rakouská a rakousko-uherská armáda v letech 1848-1914, a současně zachycuje pronikání nových dopravně-komunikačních prostředků do úvah nejvyšších vojenských míst habsburské monarchie. Autor se pokouší rozbít tradiční pohled na období nejen slavných vítězství maršála Radeckého (1848-1849), nýbrž i humanitární katastrofy ...

Slovenská armáda v druhej svetovej vojne - Tomáš Klubert

<p></p><p> O slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny do roku 1989 a ani po páde komunistického režimu až tak veľa náučno-populárnych kníh nevzniklo. Aj tie, ktoré vyšli za posledných 27 rokov, nemôžeme považovať za úspešné alebo vydarené. Slovenský historik Tomáš Klubert, známy odbornej a laickej verejnosti svojimi veľmi dobrými a zaujímavými monografiami o bojoch v Slovenskom národnom povstaní Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2008) alebo Smrť sa volala Schill (2014) sa podujal tentoraz na náučno-populárne spracovanie vzniku, vývoja, činnosti a zániku slovenskej armády v rokoch druhej svetovej vojny. V chronologickom slede ukazuje čitateľom najdôleži...

Slovenská armáda v druhej svetovej vojne - Tomáš Klubert

O slovenskej armáde počas druhej svetovej vojny do roku 1989 a ani po páde komunistického režimu až tak veľa náučno-populárnych kníh nevzniklo. Aj tie, ktoré vyšli za posledných 27 rokov, nemôžeme považovať za úspešné alebo vydarené. Slovenský historik Tomáš Klubert, známy odbornej a laickej verejnosti svojimi veľmi dobrými a zaujímavými monografiami o bojoch v Slovenskom národnom povstaní Obrnené jednotky v Slovenskom národnom povstaní (2008) alebo Smrť sa volala Schill (2014) sa podujal tentoraz na náučno-populárne spracovanie vzniku, vývoja, činnosti a zániku slovenskej armády v rokoch druhej svetovej vojny. V chronologickom slede ukazuje čitateľom najdôležitejšie historické fakty, skuto...

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá od authora Marie Černá a nakladatelství ...

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá od authora Marie Černá a nakladatelství ...

Mobilizace ve fotografii: Armáda a stráž obrany státu v letech 1938–1939 - Jaroslav Beneš, Jiří Suchánek [kniha]

K 80. výročí událostí roku 1938: mimořádných květnových opatření a zářijové mobilizace, mnichovské zrady, okupace pohraničí a konce první republiky Kniha vám prostřednictvím unikátních, mnohdy dosud nepublikovaných snímků přiblíží ohromné odhodlání vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže k obraně vlasti v letech 1938-1939. Vyvrací také stále přežívající mýtus, podle kterého jsme se v roce 1938 vzdali bez boje - fotografie a příběhy ze všech koutů tehdejšího Československa totiž svědčí o pravém opaku.

Česká, nebo československá armáda?: Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 19 - Zdenko Maršálek [kniha]

Publikace vůbec poprvé detailně mapuje národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí během druhé světové války a tím přináší na problematiku exilového vojska zcela nový pohled. Kromě Čechů a Slováků v něm totiž bojovala celá řada dalších československých občanů, jejichž významný podíl byl během dlouhých desetiletí z propagandistických důvodů marginalizován. Autor pracuje numerickými metodami, známými jako „historie v číslech“, zdánlivě chladný přístup ovšem kromě samotné faktografie odkrývá mnohé další otázky a širší souvislosti. Kniha reviduje některé mýty o zahraničním odboji a současně nabízí zamyšlení nad problematikou národnostní sebeidentifikace v multinacionáln...

Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944)

Kniha: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941 - 1944); Autor: Mičianik Pavel; Formování a nasazení 1. pěšího pluku slovenské armády v letech 1943-1944, zhodnocení působení slovenské armády ve válce proti SSSR, každodenní život vojáků na frontě, vztahy vojáků k civilnímu obyvatelstvu atd. ...

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Černá Marie

Publikace: Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Černá Marie. Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon efektivní správy nad vlastní...

Československá válečná armáda 1918-1939 (978-80-204-2589-8)

Kniha – autor Josef Fetka, 264 stran, česky, pevná s přebalem matná Po více než čtyřiceti letech se konečně dočkala knižního vydání jedinečná práce věnovaná československé armádě v letech 1918 až 1939 s hlavním důrazem na válečné přípravy ve 30. letech minulého století. Napsal ji přímý účastník tehdejších událostí, plukovník generálního štábu Josef Fetka (1897–1975), který čerpal jak z dochovaných dokumentů, tak ze svých vzpomínek a osobních poznámek. Rukopis byl dokončen již v první polovině 70. let 20. století, k jeho otištění však za tehdejších poměrů nedošlo a dochoval se pouze v rodinném archivu. Kniha Československá válečná armáda 1918–1939 věrně vychází z textu plk. Fetky a jen v n...

Černá kniha sovětské okupace: Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991 - druhé doplněné vydání - Tomek Prokop

Publikace: Černá kniha sovětské okupace: Sovětská armáda v Československu a její oběti 1968-1991 - druhé doplněné vydání - Tomek Prokop. Černá kniha sovětské okupace přináší informace o nejzávažnějších důsledcích vojenské intervence armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a následné sovětské vojenské okupace 1968–1991. Těmito důsledky jsou občané zemřelí v důsledku působení intervenčních nebo okupačních vojsk. Kniha rovněž zaplňuje dosavadní mezeru v historickém bádání tzv. normalizace jako nástin vývoje a základních problémů sovětské okupace. Od prvního vydání v roce 2015 autoři objevili údaje o dosud neznámých obětech let 1969-1991. Znovu podrobili zkoumání i počáteční měsíce okupace v roce...