Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Atlas anatomie kolektiv autorov

Nalezeno:    15 produktů

Atlas sveta - Kolektív autorov

Tento nový Atlas vďaka fascinujúcim obrázkom o ľuďoch, miestach a prírode sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Atlas sveta, ktorý vypracovali experti na vzdelávanie a uznávaní kartografi, je vhodnou pomôckou na rozširovanie vedomostí doma aj v školskom prostredí. Obsahuje množstvo máp a farebných fotografií, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Atlas sveta - Kolektív autorov

Junior atlas sveta je určený pre deti od 6 do 10 rokov a je vhodnou pomôckou na rozširovanie si vedomostí doma aj v školskom prostredí. Tento nový Junior Atlas sveta pomocou úžasných farebných fotografií ľudí, miest a príhody sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Obsahuje množstvo zrozumiteľných máp, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Bratislava - atlas ortofotomáp - Kolektív autorov

Atlasy ortofotomáp i ortofotomapy sú vyhotovené z aktuálnych farebných leteckých snímok vysokej kvality. Atlasy ortofotomáp sú vyhotovené v mierke 1:6 000 a ortofotomapy (skladané a nástenné) v mierke 1:10 000. Obsahujú verné informácie o meste a jeho infraštruktúre. Mapy sú doplnené názvami ulíc, námestí, vodstva, vybraných významných objektov a popisom samostatných sídiel. Súčasťou atlasov je klad listov. Ďalej obsahuje popisy častí mesta a ich hranice. Atlasy i ortofotomapy sú doplnené registrom ulíc. Ortofotomapy majú zobrazenú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prís Bratislava - atlas ortofotomáp - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu ...

Atlas of prosthodontic treatment - Kolektív autorov

The Atlas of Prosthodontic Treatment is intended for undergraduate students of dentistry, dentists in practice, and dental technicians as a guide to prosthetic treatment and the design of prosthetic appliances. The authors offer modern technologies and techniques especially to prolong the life span of the remaining teeth and the tissue of the oral cavity. Pictured and described are also original methods of prosthetic treatment of Dr Tvrdon, which have been practiced and evaluated for many years. Their discoveries have been presented at several professional world congresses, including the 11th Atlas of prosthodontic treatment - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství z...

Atlas vybraných kapitol anatomie člověka - Kolektiv autorů

Cílem autorů je zjednodušit rozpoznávání anatomických struktur na mokrých preparátech. Jedná se o celkový souhrn všech soustav, které jsou zahrnuty v předmětu Anatomie vyučovaného na OU. Užitečná pomůcka pro náročné studium anatomie, zvláště její praktické části. Atlas vybraných kapitol anatomie člověka - Kolektiv autorů od authora Kolektiv autorů a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Atlas anatomie člověka I. - kolektiv autorů - 21x29

Končetiny, stěna trupu. Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací. Obrazy jsou popsány podle mezinárodní Terminologia Anatomica (1998) a každá ilustrace je uvedena textem v češtině a angličtině. Moderně pojatá publikace přináší aktuální pohled na obor, kdy jsou zdůrazněny funkční a klinické aspekty anatomie, která je základním kamenem preklinické výuky lékařství. Je využit bohatý obrazový materiál z archivu ústavu, který zhotovilo několik generací anatomů a ...

Malý atlas liečivých rastlín - Kolektív autorov [kniha]

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny, ktoré skorigovali niektoré zaužívané dogmy. Tieto zmeny bolo treba rešpektovať vo fytoterapeutickej aplikácii. V minulosti veľmi populárna a obľúbená publikácia chce opäť poskytnúť užitočné vedomosti všetkým, ktorí sa zaujímajú o fytoterapiu, aspoň z najfrekventovanejších druhov liečivých rastlín.

Urlaubsatlas Mittelmeer - Kolektív autorov

Dovolenkový atlas krajín v oblasti Stredozemného mora v mierke 1:650 000 obsahuje i mapu Európa v mierke 1:3 500 000. Obsahuje štáty: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko. Urlaubsatlas Mittelmeer - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Anatómia hlavy a krku - kolektív autorov

Učebnica Anatómia hlavy a krku vznikla ako reakcia na potreby študentov, ktorí požadovali celistvý text pre štúdium. Zvládnutie tak náročnej oblasti anatómie, akými sú hlava a krk si vyžaduje nielen dôkladné znalosti anatomických štruktúr jednotlivo, ale aj poznanie ich vzájomných vzťahov a súvislostí v konkrétnych oblastiach hlavy a krku.Predložená kniha je určená predovšetkým pre študentov všeobecného a zubného lekárstva v úvodných rokoch ich štúdia. Kombinácia prístupu systematickej a regionálnej anatómie poskytne študentom vhodnú formu výučby anatómie hlavy a krku, pri ktorej bude možné Anatómia hlavy a krku - kolektív autorov od authora kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny...

Cesta do sveta dinosaurov - Kolektív autorov

Vydajte sa s touto knihou do dávnej minulosti a spoznajte svet dinosaurov! Tento unikátny detský atlas obsahuje mapy s náleziskami fosílií 40 najznámejších dinosaurov a iných pravekých zvierat. Jednotlivé živočíšne druhy sú roztriedené podľa kontinentov, na ktorých sa našli ich pozostatky. Prostredníctvom máp na časovej osi môžete sledovať, ako sa naša planéta počas miliónov rokov menila a ako sa s týmito zmenami vyrovnali jej zvierací obyvatelia. Dozviete sa, ako pohyby pevniny a zmena podnebia ovplyvnili spôsob ich života, ale aj to, akých „potomkov“ nám tu zanechali. Vďaka počítačovému mode Cesta do sveta dinosaurov - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvě...

Memorix anatomie - kolektiv autorů, Radovan Hudák, Vázaná

Anatomii se nestačí jenom jednou naučit, je potřeba si ji tisíckrát zopakovat, aby se informace propojily a uložily v neuronových sítích mozkových hemisfér. Na rozdíl od jiných učebnic je Memorix vytvořen tak, aby čtenářům co nejvíce zjednodušil a urychlil učení tisíců anatomických struktur tím, že je propojuje do přehledného celku. Obecná, speciální i topografická anatomie jsou systematicky popsané na 600 stránkách, přičemž jejich strukturovaný text je obohacen o 1500 obrázků a schémat. Tisíce klinických poznámek vysvětlují důležitost jednotlivých struktur a orgánů, takže čtenář se nejenom rychle a efektivně naučí základní anatomii, ale je schopen nabyté informace využít i v klinické praxi...

Zóny ohrožení lesů České republiky - Pavel Samec, kolektiv autorov

Ediční řada M A P S (Map and Atlas Product Series) je určena k podpoře publikační činnosti pracovníků a studentů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci ediční řady je možné prezentovat výsledky dosažené při vědecké činnosti a studiu na PřF UP ve formě mapy, souboru map nebo atlasu (v analogové či digitální formě). Všechny tituly vydává Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství. Rukopisy procházejí oponentním řízením dvěma nezávislými oponenty. Zóny ohrožení lesů České republiky - Pavel Samec, kolektiv autorov od authora Pavel Samec, kolektiv autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Pediatrické ošetrovateľstvo: Učebnica pre fakulty ošetrovateľstva - Kolektív autorov [kniha]

Učebnica je určená pre vysokoškolské štúdium ošetrovateľstva. Svojím obsahom nadväzuje na ošetrovateľské predmety, integruje poznatky humanitných a klinických predmetov, najmä pediatrie. Obsah a koncepcia učebnice vychádzajú z predpokladu, že študenti majú vedomosti z anatómie a fyziológie, klinických predmetov, najmä pediatrie, psychológie, pedagogiky, ošetrovateľstva a ošetrovateľského procesu. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby vystihovali špecifickosť pediatrického ošetrovateľstva, ktoré je v prvom rade zamerané na prevenciu a potom na upevňovanie zdravia a liečbu chorôb. Každá kapitola systému chorôb začleňuje všeobecné východiská fáz ošetrovateľského procesu, ktoré možno aplik...

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku 1:400 000 - Kolektív autorov

Atlas hradov, zámkov a kaštieľo na Slovensku v mierke 1:400 000 v slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom a poľskom jazyku. Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku 1:400 000 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Cesta naprieč dejinami: História, ako ste ju doteraz nevideli - Kolektív autorov [kniha]

Vydajte sa s touto knihou na úžasnú cestu naprieč svetovou históriou. Tento unikátny sprievodca vám priblíži najdôležitejšie udalosti na viac než 60 mapách. Získajte fantastický prehľad o dobyvačných cestách Vikingov, o tom, kde si čierna smrť vyžiadala najviac životov, kde boli najkrvavejšie bitky prvej svetovej vojny a ešte oveľa viac! Tento jedinečný historický atlas vám predstaví dejiny tak, ako ste ich ešte doteraz nemali príležitosť nikde vidieť!