Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Geometricke vzorce pro vypocty

Nalezeno:    68 produktů

Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce

Publikace: Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce. Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná. Je určena žákům a studentům pro zvládnutí učiva fyziky, pro opakování a ke zkouškám. Publikace: Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce.

Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce - Rostislav Nebola

<p>Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná. Je určena žákům a studentům pro zvládnutí učiva fyziky, pro opakování a ke zkouškám.</p>

Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Kepler Johannes

Publikace: Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Kepler Johannes. Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem. K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných čar a Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru. Dále je připojena korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de Fermatem, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti. Další texty v knize jsou ra...

Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Kepler Johannes

Publikace: Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Kepler Johannes. Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem. K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných čar a Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru. Dále je připojena korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de Fermatem, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti. Další texty v knize jsou ra...

Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Johannes Kepler

<p>Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem. <br /> K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných čar a Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru.<br /> Dále je připojena korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de Fermatem, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti.<br /> Další texty v knize jsou rady pro začínající vydavatele Jak vydat knihu? A K...

Nové stereometrické výpočty vinných sudů - Stereometrie Archiméda - Johannes Kepler

<p>Poprvé vychází česky Keplerův text o výpočtech objemů vinných sudů. Tento text vyšel německy a rusky, nevyšel kupodivu ani anglicky. Jde o příspěvek Keplera k vytvoření integračních metod ještě před vytvořením diferenciálního a integrálního počtu Leibnizem a Newtonem. <br /> K tomuto Keplerovu textu jsou připojeny texty o neeukleidovské geometrii Lobačevského Geometrické výpočty v teorii rovnoběžných čar a Janose Bolyaie Apendix Teorie prostoru.<br /> Dále je připojena korespondence mezi Blaisem Pascalem a Pierrem de Fermatem, která je považována za počátek teorie pravděpodobnosti.<br /> Další texty v knize jsou rady pro začínající vydavatele Jak vydat knihu? A K...

Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol - Jaroslav Honza

<p>Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví. Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu - Chemická vazba - Úpravy chemických rovnic - Hmotnostní zlomek - Objemové procento - Látkové množství - Molární koncentrace - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH - Součin rozpustnosti - Termochemie - Elektrochemie - Názvosloví anorganické chemie - Názvosloví organické chemi</p>

Chemie Sbírka příkladů: pro studenty středních škol (978-80-902402-2-3)

Kniha - autor Aleš Mareček; Jaroslav Honza, 150 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Sbírka řešených a neřešených příkladů z chemie - sbírku tvoří 17 kapitol nazvaných stavba atomu, chemická vazba, úpravy chemických rovnic, hmotnostní zlomek, objemové procento, látkové množství, molární koncentrace, výpočty z chemického vzorce, ředění roztoků, výpočty z chemických rovnic, výpočty pH, součin rozpustnosti, termochemie, elektrochemie, názvosloví anorganické chemie, názvosloví organické chemie. Každá kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady.

Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol - Mareček Aleš, Honza Jaroslav

Publikace: Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol - Mareček Aleš;Honza Jaroslav. Sbírka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje řešené a neřešené příklady z obecné chemie a chemického názvosloví. Učivo je řazeno do 16 kapitol nazvaných: - Stavba atomu - Chemická vazba - Úpravy chemických rovnic - Hmotnostní zlomek - Objemové procento - Látkové množství - Molární koncentrace - Výpočty z chemického vzorce - Ředění roztoků - Výpočty z chemických rovnic - Výpočty pH - Součin rozpustnosti - Termochemie - Elektrochemie - Názvosloví anorganické chemie - Názvosloví organické chemi Publikace: Chemie - Sbírka příkladů pro studenty středních škol - Mareček Aleš;Honza Jarosla...

Elektrotechnika kolem nás pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti - Milan Křenek

<p>Učebnice byla napsána se záměrem probudit zájem o elektrotechniku a seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními, která jsou součástí našich domácností. V textu nenajdete složité vzorce a výpočty, ale velké množství návodných obrázků. Pozornost je věnována elektrotechnickým schématům, zapojování obvodů, zkoušení a zkoušečkám a hledání chyb, vždy s ohledem na bezpečnost práce. Jedná se sice o učebnici opatřenou schvalovací doložkou MŠMT, ale vhodná je také pro všechny zájemce o elektrotechniku i mimo školu. </p>

Adventní kalendář pro děti a rodiče a další přátele - Dora Lukášová

<p>Největší pozornost je věnována výpočtům z rovnice. Všechny výpočty z rovnice se řeší jednotným způsobem ve třech krocích pomocí látkového množství zadaných a hledaných látek.<br /> V každé kapitole jsou několika způsoby vyřešené vzorové příklady. Pro začínající chemiky je určeno řešení úvahou bez vzorečků. Zkušenější chemici budou rádi řešit příklady trojčlenkou. Matematicky zdatnější chemici jistě ocení fyzikální způsob řešení - veličiny dané a upravené, vztahy, odvození výsledného vzorce, dosazení číselných hodnot a odvození výsledné jednotky.<br /> Všechny čtyři kapitoly jsou zakončeny mnoha příklady na procvičení s uvedením správných výsledků.</p>...

Elektrotechnika kolem nás pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti - Křenek Milan

Publikace: Elektrotechnika kolem nás pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti - Křenek Milan. Učebnice byla napsána se záměrem probudit zájem o elektrotechniku a seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními, která jsou součástí našich domácností. V textu nenajdete složité vzorce a výpočty, ale velké množství návodných obrázků. Pozornost je věnována elektrotechnickým schématům, zapojování obvodů, zkoušení a zkoušečkám a hledání chyb, vždy s ohledem na bezpečnost práce. Jedná se sice o učebnici opatřenou schvalovací doložkou MŠMT, ale vhodná je také pro všechny zájemce o elektrotechniku i mimo školu. Publikace: Elektrotechnika kolem nás pro 6. – 9. r. ZŠ - Praktické činnosti - Křenek Mi...

Praktické činnosti-Elektrotechnika kolem nás pro 6.-9.r. ZŠ - Janda Otto - A5, brožovaná

Učebnice praktických činností pro 2. stupeň ZŠ. Učebnice byla napsána se záměrem probudit zájem o elektrotechniku a seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními, která jsou součástí našich domácností. V textu nenajdete složité vzorce a výpočty, ale velké množství návodných obrázků. Pozornost je věnována elektrotechnickým schématům, zapojování obvodů, zkoušení a zkoušečkám a hledání chyb, vždy s ohledem na bezpečnost práce. Jedná se sice o učebnici opatřenou schvalovací doložkou MŠMT, ale vhodná je také pro všechny zájemce o elektrotechniku i mimo školu. Schval. doložka: 43 324/2014 dne 4. 5. 2015

Praktické činnosti Elektrotechnika kolem nás: pro 6.-9.ročník základních škol (978-80-7373-031-4)

Kniha – autor Milan Křenek, 120 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Učebnice byla napsána se záměrem probudit zájem o elektrotechniku a seznámit s praktickými elektrotechnickými zařízeními, která jsou součástí našich domácností. V textu nenajdete složité vzorce a výpočty, ale velké množství návodných obrázků. Pozornost je věnována elektrotechnickým schématům, zapojování obvodů, zkoušení a zkoušečkám a hledání chyb, vždy s ohledem na bezpečnost práce. Jedná se sice o učebnici opatřenou schvalovací doložkou MŠMT, ale vhodná je také pro všechny zájemce o elektrotechniku i mimo školu.

Matematika 3 pro střední odborná učiliště učitelská verze - Macálková Lenka

Třetí díl učebnicové řady Matematika pro střední odborná učiliště jsme rozdělili do dvou tematických celků: Geometrie v rovině a Geometrické výpočty. V učitelské verzi najdete kromě všech vyřešených úloh i metodické poznámky a další náměty k probraným tematickým celkům. Řešení úloh (postup řešení včetně dílčích výsledků) je uvedeno přímo v předpřipraveném prostoru a způsob řešení je obvykle volen tak, aby co nejvíce připomínal způsob, jakým budou žáci úlohu pravděpodobně řešit. K učitelské verzi navíc po registraci obdržíte také její elektronickou podobu ve formátu pdf, takže řešení můžete žákům promítnout dle potřeby i na tabuli nebo jej vytisknout. Metodické listy obsahují rozepsané...