Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Hrava biologia 5 taktik

Nalezeno:    175 produktů

Hravá biológia 5 - Taktik

Pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní. Hravá biológia 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá biológia 8 - Taktik

Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní. Hravá biológia 8 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá biológia 6 - Taktik

Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek vzdelávacieho štandardu ŠVP. Súčasťou zošita sú aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Typológia úloh umožňuje samostatnú prácu žiaka, ale aj spoločnú prácu žiakov v škole na vyučovaní. Obsah: I. Život s človekom a v ľudských sídlach I Hravá biológia 6 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá biológia 7 - Taktik

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Hravá biológia 7 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá biológia 9 - Taktik

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a konať, ako aj pre upevňovanie návykov dôležitých pre zachovanie zdravia. Pracovný zošit obsahuje aj rozširujúce úlohy pre žiakov s hlbším záujmom o biológiu. Hravá biológia 9 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá biológia 8 - kolektív autorov.

Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice

Hravá matematika 5 - Taktik

Hravá matematika 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá čeština 5 - Taktik

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a Hravá čeština 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá čítanka 5 - Taktik

V souladu s RVP ZV. Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili také na doplňkové pomůcky (písanky, čítanka, hravá abeceda, pracovní listy), které komplet dotvářejí. Pracovní sešity a učebnice jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují tvoř Hravá čítanka 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá geografia 5 - Taktik

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 5. ročník ZŠ sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci. Dôležitou súčasťou koncepcie pracovných zošitov je plnofarebný dizajn s voľnými riadkami na vlastné poznámky, obrázky na lepšie spoznanie preberanej krajiny a kvalitné mapové podklady v rámci každého tematického celku. Všetky mapy sú farebné a neobsahujú popisky, čo umožňuje žiakom tvorivým spôsobom s nimi pracovať a na základe aktuálne preberaného učiva umiestňovať do máp príslušné geo Hravá geografia 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá literatúra 5 - Taktik

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komunikačných kompetencií. Prevládajú úlohy na pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosť. Autori pracovného zošita využívajú všetky typy otázok. Uzatvorené s cieľom preveriť kvalitu osvojenia poznatku a jeho hlbšieho porozumenia. Otvorené otázky sa zameriavajú predovšetkým na hodnotiace, analytické zru Hravá literatúra 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá technika 5 - Taktik

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi a pomôckami, ktoré sú základom pre nadobudnutie pracovných zručností a rozvoj technického myslenia. Hravá technika 5 - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá čeština 5 - učebnice - Taktik

Učebnice obsahuje: Opakování učiva ze 4. ročníkuSlovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná Zdvojené souhláskyTvarosloví (morfologie)Podstatná jménaPřídavná jménaZájmena, číslovkySlovesaVěta jednoduchá a souvětíPřímá řečVypravováníPopis děje Hravá čeština 5 - učebnice - Taktik od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.) - kolektív autorov.

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východisk