Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Hubnuti v obdobi prechodu

Nalezeno:    302 produktů

Kúra K06 menopauza pro harmonizaci organismu v období přechodu 4 lahvičky 175 ml

Užívání kúry:Současně kapat jmelí, ptačí jeřáb, bříza, po využití břízy vezmete černý rybíz-maliník a vše doužívat. Po skončení poslední lahvičky lze kúru zopakovat Kúra obsahuje:Bříza (P2)Jmelí (T13)Ptačí jeřáb (T15)Černý rybíz-maliník (P10) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 (ze dne 16.května 2012), které platí od 14.12 2012 nám neumožňuje popisovat účinky našich doplňků na idský organismus. Výrobce: Mgr. Jarmila Podhorná, Brodek u Konice 3, 798 46. Správnosti a aktuálnosti informací o výrobcích na našich webových stránkách věnujeme nejvyšší péči. Předpisy pro výrobu potravin jsou však neustále aktualizovány, a tak může dojít ke změnám v uváděném složení potravin, obsahu živin či ...

Žena v přechodu -- 2., přepracované vydání [E-kniha]

Kniha: Žena v přechodu -- 2., přepracované vydání; Autor: Jeníček Jaroslav; Pohled na přechod jako na významný předěl v životě stárnoucí ženy, který však zdaleka nemusí znamenat období strádání a konec všem nadějím. Lékařská věda pokročila, a tak na rozdíl od časů našich babiček a maminek mají moderní ženy k ...

Fytopharma Gynastan Meno pro ženy v přechodu 30 tobolek

Gynastan Meno tob. pro ženy v přechodu Fyto cps.30 Tobolky obsahující rostlinné extrakty prospěšné v období přechodu a menopauzy. Pomáhají zmírňovat průvodní projevy menopauzy, jako je pocení, změny nálad, únava, návaly apod.

Doba přechodu - Michael Hauser

Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se začínají šířit hybridní útvary jako populismus, identitární hnutí nebo Islámský stát. V umění se více prosazuje realismus. Po finanční krizi z roku 2008 se proměňuje i neoliberalismus, kt Doba přechodu - Michael Hauser od authora Michael Hauser a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Doba přechodu - Michael Hauser

Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá

Doba přechodu - Tranzitní ontologie a dílo Alaina Badioua - Michael Hauser

<p>Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se začínají šířit hybridní útvary jako populismus, identitární hnutí nebo Islámský stát. V umění se více prosazuje realismus. Po finanční krizi z roku 2008 se proměňuje i neoliberalismus, který nyní vyzývá k sebeobětování a ke konzervativní politice hodnot. <br />V interregnu vznikla ont...

Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň - Jan Průcha

<p>Kniha je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy.<br /> Ve výzkumu byla použita škála výzkumných postupů, metod a technik, z nichž některé nebývají v pedagogic...

Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň - Průcha Jan, Walterová Eliška

Publikace: Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň - Průcha Jan;Walterová Eliška. Kniha je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy. Ve výzkumu byla použit...

Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku

Kniha: Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku; Autor: Ristovská Radoslava; Autorka vo svojej monografii približuje hospodárske fungovanie veľkostatku Dolná Krupá v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Zameriava sa na obdobie rokov 1853 až 1903, kedy veľkostatok spravoval gróf Rudolf Chotek I. (1822-1903). ...

Druhá polovica 19. storočia v hospodárskych dejinách dolnokrupského veľkostatku - Radoslava Ristovská

Autorka vo svojej monografii približuje hospodárske fungovanie veľkostatku Dolná Krupá v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Zameriava sa na obdobie rokov 1853 až 1903, kedy veľkostatok spra

Kam dál? - Jaromír Maštalír

Publikace se zaměřuje na specifické téma, primárně orientované na žáky s mentálním či kombinovaným postižením v období ukončování povinného vzdělávání. S odkazem na zpracovaná teoretická východiska a rámec lze toto téma označit jako nedostatečně probádané, a to zejména v našich podmínkách. Cílem je realizovat, popsat a následně evaluovat proces podpory při ukončování povinné školní docházky a plánování přechodu u vybraných žáků s mentálním postižením ze školy do další etapy jejich života, sumarizovat získaná zjištění osob facilitujících tento proces a následně navrhnout doporučení pro možnou i Kam dál? - Jaromír Maštalír od authora Jaromír Maštalír a nakladatelství za skvělé ceny na e-shop...

Fitness manuál pro ženy

pomůcka při cvičení ve fitness centrech zaměřeno na ženy aktivity v období hubnutí, těhotenství, přechodu

Být místem Bytí - Jiří Michálek

Ne vždy je dobře rozuměno rozdílům ve filosofii Martina Heideggera před a po obratu (die Kehre) v jeho myšlení, a to včetně proměny chápání klíčového pojmu „das Dasein“ (pobyt) či užití pojmů nových, jako „das Ereignis“ nebo „das Gestell“. Jiří Michálek, znalec zejména pozdního Heideggerova díla, ve třech přednáškách z let 2010–2014 tyto rozdíly jasným a precizním způsobem osvětluje. Postupně se věnuje přechodu od pobytu (das Dasein) z období Bytí a času k pobytu myšlenému z Bytí (das Seyn), tedy pobytu jako místu Bytí (das Da-sein), postavení snu a snění v bytí pobytu a otázce, zda a případně Být místem Bytí - Jiří Michálek od authora Jiří Michálek a nakladatelství za skvělé ceny na e-sho...

Pracovní dráhy žen v České republice - Lenka Formánková

<p>Tato kniha sleduje v biografické perspektivě životy žen z různých</p><p>věkových skupin v odlišných fázích rodinného cyklu i v různých</p><p>situacích na trhu práce, a to na pozadí historického vývoje</p><p>současné české společnosti i v kontextu teoretických přístupů</p><p>feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry.<br /></p><p>Mikropohled na sociální realitu, se kterým přichází tato publikace,</p><p>doplňuje řadu prací soustředěných naopak na makrostrukturální</p><p>pohled na genderové nerovnosti. Kniha je podnětnou sondou do</p><p>ženských zkušeností s tvorbou os...

Moderní dějiny 25/1 2017

<p>První číslo časopisu Moderní dějiny v roce 2017 otevírá studie Kateřina Tvrdá, Heinrich Eduard Herz (1785–1849). Geschichte eines jüdischen Zuckerfabrikantens, která na konkrétním příkladu přibližuje životní osudy a hospodářské aktivity židovských podnikatelů v období průmyslové revoluce. Další studie Petr Prokš, Velmocenská politika carského Ruska a Osmanská říše za Velké války (1914-1916) pojednává o střetávání expanzivních plánů carského Ruska na Středním východě se zájmy spojeneckých i nepřátelských velmocí za první světové války. Následná studie Marián Manák, Revizionistické aktivity Maďarska v správách československých diplomatov v USA v rokoch 1919-1921 se zabývá protičeskos...