Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kolektiv autorov biologia

Nalezeno:    13 produktů

Superjednoduchá biológia - Kolektív autorov

Pripraviť sa na skúšky, písomné testy, alebo len získať dokonalý prehľad v biológii nikdy nebolo jednoduchšie! V tejto podrobnej, bohato ilustrovanej príručke nájdete naozaj všetko: od enzýmov po ekosystémy, od hormónov po genóm, od evolúcie po ekológiu, cez vyvážené stravovanie až po monoklonálne protilátky. Superjednoduchá biológia obsahuje všetky dôležité témy učebných osnov pre žiakov 2. stupňa základných škôl, ako aj pre študentov stredných škôl a gymnázií. Navyše poskytuje čitateľom širší pohľad a ďalšie súvislosti. Kniha je rozdelená do 18 väčších kapitol, pričom jednotliv Superjednoduchá biológia - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-sh...

Hravá biológia 5 - Kolektív autorov

Kniha: Hravá biológia 5; Autor: Kolektív autorov; Pracovný zošit Hravá biológia 5 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice. Pútavé a atraktívne spracované úlohy ...

Hravá biológia 8 - kolektív autorov.

Pracovný zošit Hravá biológia 8 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsah zošita je logicky členený na funkčné časti, korešpondujúce s obsahom používanej učebnice

Biológia pre 5. ročník ZŠ - Kolektív autorov

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi organizmami (potravové reťazce), vzťahom k prostrediu a človeku (chránené organizmy, liečivé/ jedovaté rastliny). Biológia pre 5. ročník ZŠ - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Biológia pre 5. ročník ZŠ - kolektív autorov.

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným

Biológia a starostlivosť o zdravie človeka - kolektív autorov.

Biológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie.

Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.) - kolektív autorov.

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východisk

Biológia 6 pre gymnáziá – Biológia človeka. Vznik života na Zemi a evolúcia. - kolektív autorov.

Učebnica biológie pre gymnáziá nadväzuje na doterajšie vedomosti žiakov z problematiky stavby a organizácie tela živočíchov, životné prejavy a základy dedičnosti a premenlivosti organizmov. Obsahom a

Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom - Kolektív autorov

Biológia pre 7.roč. ZŠ a 2 roč. gymnázia s 8 štúdiom - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

ExpEdícia. Súbor príloh k pracovnému zošitu 2 - kolektív autorov.

Súbor 24 strán plnofarebných príloh s prírodovednými ilustráciami a fotografiami, ktoré tvoria súčasť aktivít z Pracovného zošita 2 pre 5. ročník ZŠ v predmetoch biológia a geografia. Jeden súbor je

ExpEdícia. Súbor príloh k pracovnému zošitu 1 - kolektív autorov.

Súbor 22 strán plnofarebných príloh s prírodovednými ilustráciami a fotografiami, ktoré tvoria súčasť aktivít z Pracovného zošita 1 pre 5. ročník ZŠ v predmetoch biológia a geografia. Jeden súbor je

ExpEdícia. Sada príloh k pracovnému zošitu 3 - kolektív autorov.

Súbor 24 strán plnofarebných príloh s prírodovednými ilustráciami a fotografiami, ktoré tvoria súčasť aktivít z Pracovného zošita 3 pre 5. ročník ZŠ v predmetoch biológia a geografia. Jeden súbor je

Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Kniha: Vybrané kapitoly z medicínskej etiky; Autor: Šoltés Ladislav, Pullman Rudolf, kolektív autorov; Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, že sa ...