Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Kolektiv autorov cisla

Nalezeno:    15 produktů

ENTER+ - Kolektív autorov

Autori čísla: András Kállai / Emília Rigová / Damian James Le Bas / Delaine Le Bas / Daniel Baker / Iveta Kokyová / Jelena Savić / Małgorzata Mirga-Tas / Nikola Ludlová / Robert Gabris / Sandra Mandić / Vera Lacková / Alica Sigmund Heráková / Jaw Dikh! Zostavili Emília Rigová & Nikola Ludlová ENTER+ - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Atlas sveta - Kolektív autorov

Tento nový Atlas vďaka fascinujúcim obrázkom o ľuďoch, miestach a prírode sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Atlas sveta, ktorý vypracovali experti na vzdelávanie a uznávaní kartografi, je vhodnou pomôckou na rozširovanie vedomostí doma aj v školskom prostredí. Obsahuje množstvo máp a farebných fotografií, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Atlas sveta - Kolektív autorov

Junior atlas sveta je určený pre deti od 6 do 10 rokov a je vhodnou pomôckou na rozširovanie si vedomostí doma aj v školskom prostredí. Tento nový Junior Atlas sveta pomocou úžasných farebných fotografií ľudí, miest a príhody sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Obsahuje množstvo zrozumiteľných máp, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Enter No. 19 - Kolektiv autorov

Autori čísla: Ian Gehl / Východné pobrežie / Ján Pernecký / Pavol Mészáros / Medzimestské zásahy (Vranokoňovo) / Michal Hladký / Milota Sidorová / Michal Murin / projekt Gregory / Ivan & Andrea Redi (Ortlos) / Comité 21 / Patrik Oriešek Zostavil: Richard Kitta Enter No. 19 - Kolektiv autorov od authora Kolektiv autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Moje prvé slová - Kolektív autorov

Pestrofarebný obrázkový slovník Moje prvé slová poteší každé dieťa. Naši najmenší sa v ňom pomenujú veci, zvieratá i ľudí na obrázkoch. Naučia sa rozlišovať tvary, farby i čísla. Len s chuťou do toho! Zabavme sa s nimi! Moje prvé slová - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Enter No. 18 - Kolektiv autorov

Autori čísla: Mark Amerika / Jeneen Naji / Leonardo Flores / Ian Hatcher / Jason Nelson / María Mencía / Christine Wilks / Stephanie Strickland & Nick Montfort / Amaranth borsuk & Brad Bouse / Mariusz Pisarski / Zuzana Husárová & Ľubomír Panák / Mez Breeze / R3/\/\1X\/\/0RX / Rui Torres / Jörg Piringer / Mária Rišková / Richard Kitta / Bogumiła Suwara Zostavili: María Mencía & Zuzana Husárová Enter No. 18 - Kolektiv autorov od authora Kolektiv autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Epigraphica & Sepulcralia 4 - Kolektív autorov

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s novou koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Jednotlivá čísla by měla vědomě vedle sebe stavět příspěvky různého chronologického, tematického, disciplinárního a metodického záběru a příspěvky renomovaných českých a zahraničních badatelů společně s výběrem kvalitních příspěvků badatelů nastupující generace. Pouze tak lze překonat nežádoucí tendenci k úzké specializaci ve Epigraphica & Sepulcralia 4 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé cen...

Historický zborník 27, 1/2017 - kolektív autorov.

Historický zborník 1 – 2017 sa podobne ako ostatné čísla tohto matičného vedeckého periodika, ktoré redakčne pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej,

Príbehy 20. storočia - Kultúra (bez) cenzúry - kolektív autorov.

Podtitulom posledného čísla roku 2019 je Kultúra (bez) cenzúry. Náš magazín má ambície stať sa nadčasovou súčasťou knižníc, čo zdôrazňuje aj elegantná grafika a ilustrácie nášho dvorného výtvarníka M

Prievidza - Bojnice 1:10 000 - Kolektív autorov

"Modrá" edícia máp miest vlepená do pravej obálky, je spracovaná v modernom grafickom vyjadrení v mierke 1:10 000 (1:15 000 a 1:20 000). Polohopisná náplň na lícnej strane mapy je spracovaná podľa najnovších leteckých snímkov. Ďalší obsah je spracovaný tak, aby dával najaktuálnejšie informácie k rýchlej orientácii v meste (mestská hromadná doprava, hotely, služby, čerpacie stanice, jednosmerné ulice, popisné čísla domov, zdravotnícke a kultúrne zariadenia, taxi, pošty, banky, využitie voľného času, ako aj ďalšie informácie). Na rubovej strane mapy mesta je zobrazená mapa okolia mesta v mierke Prievidza - Bojnice 1:10 000 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za sk...

Poprad - Vysoké Tatry 1:10 000 - Kolektív autorov

"Modrá" edícia máp miest vlepená do pravej obálky, je spracovaná v modernom grafickom vyjadrení v mierke 1:10 000 (1:15 000 a 1:20 000). Polohopisná náplň na lícnej strane mapy je spracovaná podľa najnovších leteckých snímkov. Ďalší obsah je spracovaný tak, aby dával najaktuálnejšie informácie k rýchlej orientácii v meste (mestská hromadná doprava, hotely, služby, čerpacie stanice, jednosmerné ulice, popisné čísla domov, zdravotnícke a kultúrne zariadenia, taxi, pošty, banky, využitie voľného času, ako aj ďalšie informácie). Na rubovej strane mapy mesta je zobrazená mapa okolia mesta v mierke Poprad - Vysoké Tatry 1:10 000 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za ...

Bardejov - Bardejovské kúpele 1:10 000 - Kolektív autorov

"Modrá" edícia máp miest vlepená do pravej obálky, je spracovaná v modernom grafickom vyjadrení v mierke 1:10 000 (1:15 000 a 1:20 000). Polohopisná náplň na lícnej strane mapy je spracovaná podľa najnovších leteckých snímkov. Ďalší obsah je spracovaný tak, aby dával najaktuálnejšie informácie k rýchlej orientácii v meste (mestská hromadná doprava, hotely, služby, čerpacie stanice, jednosmerné ulice, popisné čísla domov, zdravotnícke a kultúrne zariadenia, taxi, pošty, banky, využitie voľného času, ako aj ďalšie informácie). Na rubovej strane mapy mesta je zobrazená mapa okolia mesta v mierke Bardejov - Bardejovské kúpele 1:10 000 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatels...

Enter No. 12 - D. Hrubal'a a kolektív autorov

„Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja“ Prvotriedna vitaminóza zjavne spôsobená (ne)tradičným chápaním land art-u. K vytvoreniu tohto čísla prispela aj samotná príroda, ktorá nemá nič p

1000 riešení 5-6/2021 Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní - Kolektív autorov

Titul obsahuje otázky a odpovede z praxe zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. V tomto čísla sa dozviete viac na tému Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní a Dodržiavanie daňových povinností. Správa daní zahŕňa množstvo činností a procesov ich vykonania, tak na strane daňového subjektu, správcu dane alebo tretej osoby. V rámci správy daní musia byť dodržané všetky povinnosti za strany všetkých účastníkov. Správu dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty (okrem dovozu tovaru) a dane z motorových vozidiel vykonávajú daňové úrady. Správu spotrebných dani a DPH pri dovoze tovaru vykonávajú col 1000 riešení 5-6/2021 Daňové výdavky podnikateľa, Správa daní - Kolektív autorov od authora Kolektí...

PMPP 6-7/2019 - Poradca podnikateľa

Nasledujúce číslo publikácie Personálny a mzdový poradca podnikateľa v sebe zahŕňa tieto témy - úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 a iné. Obsah čísla: ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákonník práce úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom (kolektív autorov) Komentár k Zákonníku práce, ktorého súčasťou je množstvo príkladov, judikátov, právnych pohľadov a situácií z praxe, ktorého autormi sú poprední odborníci z pracovného práva (napr. JUDr. et Mgr. Jozef To PMPP 6-7/2019 - Poradca podnikateľa od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...