Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Matematika kolektiv autorov

Nalezeno:    8 produktů

Hravá matematika 8 - kolektív autorov.

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojen

Hravá matematika 9 - Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska didaktiky veľkým pozitívom je sumarizácia základného učiva na začiatku každej kapitoly, čím sa pracovný zošit stáva vítanou pomôckou aj pri domácej príprave žiaka. Každá kapitola je ukončená testami, ktoré sú dôležitým prostriedkom spätnej väzby žiaka. Hravá matematika 9 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hravá matematika 4 - Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika určený pre 4. ročník základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Obsahuje kapitolu venovanú opakovaniu učiva z tretieho ročníka, sčítaniu a odčítaniu prirodzených čísel v obore do 10 000. V rámci nej si precvičia pamäťové i písomné sčítanie a odčítanie, ale aj počítanie s pomocou kalkulačky. Popasujú sa s jednoduchými i zloženými slovnými úlohami a zaokrúhľovaním. Posledná časť je venovaná násobeniu a deleniu prirodzených čísel 2-7. Hravá matematika 4 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Hravá matematika 4 - Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika - 2. diel pre žiakov 4. ročníka základných škôl je vypracovaný v súlade s iŠVP. Nadväzuje na 1. diel a pokračuje v kapitole o násobení a delení prirodzených čísel 8-10, 100, 1000. Žiaci sa oboznámia so zlomkami, aritmetickým priemerom a priamou úmernosťou. Kapitola Geometria a meranie sa venuje prevodom jednotiek dĺžky, geometrickým útvarom (trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh a kružnica). Atraktívne spracovaná je i časť venovaná osovo súmerným tvarom, stavbám z kociek a žiakom predstaví aj tangram. Ten si môžu vystrihnúť priamo z poslednej strany pracovn Hravá matematika 4 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-...

Matematika-učíme sa s Montessori - kolektív autorov.

Skvelá knižka na prvé zoznámenie sa s matematikou a jej zákonitostami. Vďaka mnohým aktivitám zabaví každého malého zvedavca.

Hravá matematika 9 PZ ( 3.vyd.) - kolektív autorov.

Pracovný zošit Hravá matematika 9 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojen

Hravá matematika 7 - Veronika Peráčková a kolektív autorov

V souladu s RVP ZV. Pracovní sešity Hravá matematika poskytují žákům i učitelům zajímavá a poutavá cvičení určená pro úplné zvládnutí obsahového a výkonového standardu RVP ZV. Přínosem je zapojení řady úloh spojených s běžným životem, odkazujících na aplikovatelnost matematiky v reálných situacích. Z hlediska didaktiky je velkým přínosem sumarizace učiva daného ročníku, čímž se pracovní sešit stává vítanou pomůckou také při domácí přípravě žáka. Každá kapitola je ukončena testy, které jsou důležitým prostředkem zpětné vazby žáka. Cvičení se vyznačují tvořivostí, obsahovou a typologickou pestro Hravá matematika 7 - Veronika Peráčková a kolektív autorov od authora Veronika Peráčková a kolektí...

Matematické tabulky - kompletná sada

Kniha: Matematické tabulky - kompletná sada; Autor: kolektív autorov; Súbor 12-tich kartičiek - matematika pre žiakov ZŠ a SŠ.