Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Nova koncepce controllingu neuveden

Nalezeno:    15 produktů

Hravá abeceda - nová edice - neuveden

Publikace: Hravá abeceda - nová edice - neuveden. Pracovní učebnice obsahuje hravá cvičení k osvojení prvních písmen abecedy, která se děti učí na začátku první třídy analyticko-syntetickou metodou. Součástí jsou grafomotorická cvičení. K motivaci žáků přispívá originální prostředí vodnické třídy a zábavné říkanky. Pracovní sešit je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. V souladu s RVP ZV Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu žáků Pestré typy úloh slouží žákům k procvičování probíraného učiva hravou a...

Český jazyk 2 - nová edice - písanka - 1. díl - neuveden

Publikace: Český jazyk 2 - nová edice - písanka - 1. díl - neuveden. Moderně zpracovaná písanka na celobarevných stranách rozvíjí grafomotoriku a logické myšlení žáků 2. ročníku. Vychází z tradičních metod výuky psaní. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. Upozornění: Tituly "Hravá písanka pro 2. ročník ZŠ - nová edice 1. a 2. díl" objednávejte s titulem "Český jazyk 2 pracovní sešit - nová edice 1. a 2. díl" a "Čes...

Český jazyk 2 - nová edice - písanka - 2. díl - neuveden

Publikace: Český jazyk 2 - nová edice - písanka - 2. díl - neuveden. Moderně zpracovaná písanka na celobarevných stranách rozvíjí grafomotoriku a logické myšlení žáků 2. ročníku. Vychází z tradičních metod výuky psaní. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. Upozornění: Tituly "Hravá písanka pro 2. ročník ZŠ - nová edice 1. a 2. díl" objednávejte s titulem "Český jazyk 2 pracovní sešit - nová edice 1. a 2. díl" a "Čes...

Hravá čítanka 1 - pracovní učebnice (nová edice) - neuveden

Publikace: Hravá čítanka 1 - pracovní učebnice (nová edice) - neuveden. Inovovaná a promyšlená koncepce výuky rozvíjí u žáků schopnost vyjadřování a procvičuje čtení. Učí žáky hravou formou nejen plynule číst, ale dovednost porozumění textu. Také zapojit vlastní představivost a zpracovávat psané informace. Plynule navazuje na Hravý slabikář - nová edice a rozvíjí dovednosti z něj získané. Připravili ji odborníci z řad pedagogů na základě svých zkušeností s výukou na 1. stupni ZŠ. Obsahuje obrázkové čtení, básničky a vybrané úryvky z dětské literatury, které děti zaujmou i poučí. Pro snadné porozumění doprovázejí čtení otázky a hravé úlohy. Barevné ilustrace a moderní design podněcují moti...

Hravá písanka pro 1.ročník - 4.díl - nová edice - neuveden

Publikace: Hravá písanka pro 1.ročník - 4.díl - nová edice - neuveden. Písanka na moderně zpracovaných a celobarevných stranách procvičuje psaní žáků 1. ročníku. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. V souladu s RVP ZV Publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také jako omalovánky Písanka obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Praco...

Hravá písanka pro 1.ročník - 5.díl - nová edice - neuveden

Publikace: Hravá písanka pro 1.ročník - 5.díl - nová edice - neuveden. Písanka na moderně zpracovaných a celobarevných stranách procvičuje psaní žáků 1. ročníku. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. V souladu s RVP ZV Publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také jako omalovánky Písanka obsahuje také řadu cvičení zaměřených na mezipředmětové vztahy Učivo je probíráno hravou a zábavnou formou Praco...

Hravá písanka pro 1.ročník - 2.díl - nová edice - neuveden

Publikace: Hravá písanka pro 1.ročník - 2.díl - nová edice - neuveden. Moderně zpracovaná písanka na celobarevných stranách rozvíjí grafomotoriku a logické myšlení žáků 1. ročníku. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. V souladu s RVP ZV Publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také jako omalovánky Každá strana je doplněna básničkou a několika úkoly zaměřenými nejen na grafomotoriku, ale také na cel...

Hravá písanka pro 1.ročník - 1.díl - nová edice - neuveden

Publikace: Hravá písanka pro 1.ročník - 1.díl - nová edice - neuveden. Moderně zpracovaná písanka na celobarevných stranách rozvíjí grafomotoriku a logické myšlení žáků 1. ročníku. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další pomůcky, které komplet dotvářejí. V souladu s RVP ZV Publikace obsahuje kvalitní ilustrace, které často slouží také jako omalovánky Každá strana je doplněna básničkou a několika úkoly zaměřenými nejen na grafomotoriku, ale také na ce...

Matematika v pohodě 8 - Algebra - pracovní sešit - neuveden

Publikace: Matematika v pohodě 8 - Algebra - pracovní sešit - neuveden. Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika...

Matematika v pohodě 9 - Algebra - pracovní sešit - neuveden

Publikace: Matematika v pohodě 9 - Algebra - pracovní sešit - neuveden. Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matematika...

Matematika v pohodě 9 - Geometrie - pracovní sešit - neuveden

Publikace: Matematika v pohodě 9 - Geometrie - pracovní sešit - neuveden. Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matemati...

Český jazyk v pohodě 7 – pracovní sešit - neuveden

Publikace: Český jazyk v pohodě 7 – pracovní sešit - neuveden. Nová a originální koncepce pracovních sešitů. Sestavena s větším důrazem na počet příkladů k procvičení a redukcí hravých úloh. Český jazyk V Pohodě je ucelenou řadou pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Grafické zpracování je účelné a vede pozornost pouze na důkladné procvičování a zafixování probíraného učiva. Kromě hravých i tradičních úloh obsahuje také procvičovací kapitoly, v nichž si žáci mohou látku procvičit na velkém množství případů. Slohové části v sobě propojují sloh i mluvnici. Důraz je kladen na kvalitní přípravu na přijímací zkoušky, zahrnuty jsou testy, které typologicky odpovídají těm „cermatovským“, včetně od...

Matematika v pohodě 6 - Geometrie - pracovní sešit - neuveden

Publikace: Matematika v pohodě 6 - Geometrie - pracovní sešit - neuveden. Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matemati...

Matematika v pohodě 7 - Aritmetika - pracovní sešit - neuveden

Publikace: Matematika v pohodě 7 - Aritmetika - pracovní sešit - neuveden. Nová koncepce pracovních sešitů. Tato řada se liší od pracovních sešitů Hravá matematika především redukcí hravých úloh a větším důrazem na počet příkladů k procvičení. Grafické zpracování je účelné. Každá kapitola je rozdělena na několik podkapitol, které začínají aktivizační úlohou. Cílem těchto úloh je ukázat žákům, kde se mohou s probíranou problematikou setkat v běžném životě. Na tvorbě pracovního sešitu se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování matematiky. Je součástí ucelené řady učebnic, pracovních sešitů a početníků - Hravá matematika a Matemat...

Aventura nueva 2 (A2-B1) – učebnice s pracovním sešitem - neuveden

Publikace: Aventura nueva 2 (A2-B1) – učebnice s pracovním sešitem - neuveden. Koncepce Aventura zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. Každý díl se skládá z 10 lekcí a odpovídá učivu na jeden školní rok při tříhodinové týdenní dotaci. V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky uč...