Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Pamat kolektiv autorov

Nalezeno:    4 produkty

Odvaľujem BALVAN - Kolektív autorov

Kniha, ktorú držíte v rukách, je poctou historikovi Dr. Jozefovi Jablonickému. Vďaka svojim odborným prácam, postojom, názorom a vzťahu k vládnucej moci sa stal už za života legendou. Témy, ktorým sa venoval, vždy dopodrobna prebádal. Jeho fenomenálna pamäť a schopnosť pútavo rozprávať, ale aj písať o rôznych detailoch osudov tej-ktorej osoby alebo dejinnej udalosti, mu umožňovali okamžite vzbudiť záujem poslucháčov a čitateľov. Odvaľujem BALVAN - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia - Kolektív autorov

Slovenská literárna historiografia v súvislosti s bohatým korpusom autobiografickej literatúry 19. storočia dlhodobo zdôrazňovala jej dokumentárny a historický rozmer, pričom literárne vlastnosti jednotlivých textov reflektovala len okrajovo. Táto antológia má zámer pripomenúť vybrané autobiografické texty predovšetkým ako literárne diela. Okrem toho chce ukázať, ako sa v nich kryštalizujú a prezentujú kolektívna a individuálna identita a pamäť. Texty v predkladanom výbere reprezentujú rôzne polohy autobiografického písania a typy využitia autobiografickosti v 19. storočí. Od tých, ktoré p Podoby autobiografickej literatúry 19. storočia - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakla...

Kuliferdo ide do školy (komplet 1 - 3) - Kolektív autorov

Sada 3 pracovných zošitov pre predškolákov, ktoré pripravia na školu naozaj po všetkých stránkach. Tvoria užitočnú pomôcku na zistenie a rozvíjanie školskej pripravenosti detí. Sú určené pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Úlohy v pracovných zošitoch sú koncipované tak, aby rozvíjali všetkých desať oblastí školskej pripravenosti: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť. Kuliferdo ide do školy (komplet 1 - 3) - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy - Kolektív autorov

Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy Z obsahu:Problémy historicity. K povahe literárnohistorického výskumu. Diskontinuita v kontinuite literárnovedného myslenia. Historické determinanty literárnosti dramatických žánrov. Konštanty a premeny prítomnej drámy a divadla. Premeny estetického kánonu a čitateľská pamať. Secesia v kontexte európskej moderny. K recepcii jazykovej filozofie L.Wittgensteina v rakúskej literatúre. Lyri Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz