Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Skolsky atlas kolektiv autorov

Nalezeno:    14 produktů

Školský zákon - Kolektív autorov

školský zákon představuje veřejnoprávní regulaci regionálního (tj. mateřského, základního, středního a vyššího odborného) školství četnost stížností, žádostí, odvolání, rozkladů a nakonec i žalob v oblasti školského práva rok od roku stoupá; školské právo v soudní interpretaci se značně vzdálilo od školského práva, jak je zamýšlel zákonodárce komentář vysvětluje výkladové problémy zapříčiněné mezerovitostí zákona a nedostatečnou harmonizací s rekodifikací soukromého práva a „novým“ správním řádem Školský zákon - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Atlas sveta - Kolektív autorov

Tento nový Atlas vďaka fascinujúcim obrázkom o ľuďoch, miestach a prírode sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Atlas sveta, ktorý vypracovali experti na vzdelávanie a uznávaní kartografi, je vhodnou pomôckou na rozširovanie vedomostí doma aj v školskom prostredí. Obsahuje množstvo máp a farebných fotografií, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Atlas sveta - Kolektív autorov

Junior atlas sveta je určený pre deti od 6 do 10 rokov a je vhodnou pomôckou na rozširovanie si vedomostí doma aj v školskom prostredí. Tento nový Junior Atlas sveta pomocou úžasných farebných fotografií ľudí, miest a príhody sveta poskytuje vzrušujúci pohľad na súčasný svet. Obsahuje množstvo zrozumiteľných máp, nezabúda však ani na najnovšie fakty a čísla. Atlas sveta - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Bratislava - atlas ortofotomáp - Kolektív autorov

Atlasy ortofotomáp i ortofotomapy sú vyhotovené z aktuálnych farebných leteckých snímok vysokej kvality. Atlasy ortofotomáp sú vyhotovené v mierke 1:6 000 a ortofotomapy (skladané a nástenné) v mierke 1:10 000. Obsahujú verné informácie o meste a jeho infraštruktúre. Mapy sú doplnené názvami ulíc, námestí, vodstva, vybraných významných objektov a popisom samostatných sídiel. Súčasťou atlasov je klad listov. Ďalej obsahuje popisy častí mesta a ich hranice. Atlasy i ortofotomapy sú doplnené registrom ulíc. Ortofotomapy majú zobrazenú sieť "WGS-84" umožňujúcu používať prís Bratislava - atlas ortofotomáp - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu ...

Atlas of prosthodontic treatment - Kolektív autorov

The Atlas of Prosthodontic Treatment is intended for undergraduate students of dentistry, dentists in practice, and dental technicians as a guide to prosthetic treatment and the design of prosthetic appliances. The authors offer modern technologies and techniques especially to prolong the life span of the remaining teeth and the tissue of the oral cavity. Pictured and described are also original methods of prosthetic treatment of Dr Tvrdon, which have been practiced and evaluated for many years. Their discoveries have been presented at several professional world congresses, including the 11th Atlas of prosthodontic treatment - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství z...

Malý atlas liečivých rastlín - Kolektív autorov [kniha]

Predchádzajúce vydanie Malého atlasu liečivých rastlín, okrem desiatok zahraničných vydaní, bolo roku 1983. Základ tohto záslužného diela ostal nezmenený. V biochemickom a vo farmakodynamickom výskume sa však za posledné roky udiali závažné zmeny, ktoré skorigovali niektoré zaužívané dogmy. Tieto zmeny bolo treba rešpektovať vo fytoterapeutickej aplikácii. V minulosti veľmi populárna a obľúbená publikácia chce opäť poskytnúť užitočné vedomosti všetkým, ktorí sa zaujímajú o fytoterapiu, aspoň z najfrekventovanejších druhov liečivých rastlín.

Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon - Kolektív autorov

Prinášame Vám zmeny v Školskom zákone č. 245/2008 Z.z. a vo Vyhláške o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov č. 1/2020 Z.z., vyplývajúce z opatrení proti šíreniu koronavírusu. Legislatívne zmeny sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenie po novelách: 1.Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) – po novele zákonom č. 56/2020 Z. z. 2.Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a v Aktualizácia V/1 - Zákon o výchove a vzdelávaní - Školský zákon - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvě...

Šikovné ručičky - Kolektív autorov

Nápady predstavené v tejto knižke sa snažia ponechať malým umelcom slobodu tvorenia. Neexistujú striktné pravidlá, ktorých by sa mali pridŕžať, môžu tvoriť voľne, v ľahkom štýle. Knižku odporúčame deťom od predškolského veku až po mladší školský vek. Šikovné ručičky - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Urlaubsatlas Mittelmeer - Kolektív autorov

Dovolenkový atlas krajín v oblasti Stredozemného mora v mierke 1:650 000 obsahuje i mapu Európa v mierke 1:3 500 000. Obsahuje štáty: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko. Urlaubsatlas Mittelmeer - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Cesta do sveta dinosaurov - Kolektív autorov

Vydajte sa s touto knihou do dávnej minulosti a spoznajte svet dinosaurov! Tento unikátny detský atlas obsahuje mapy s náleziskami fosílií 40 najznámejších dinosaurov a iných pravekých zvierat. Jednotlivé živočíšne druhy sú roztriedené podľa kontinentov, na ktorých sa našli ich pozostatky. Prostredníctvom máp na časovej osi môžete sledovať, ako sa naša planéta počas miliónov rokov menila a ako sa s týmito zmenami vyrovnali jej zvierací obyvatelia. Dozviete sa, ako pohyby pevniny a zmena podnebia ovplyvnili spôsob ich života, ale aj to, akých „potomkov“ nám tu zanechali. Vďaka počítačovému mode Cesta do sveta dinosaurov - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvě...

Zóny ohrožení lesů České republiky - Pavel Samec, kolektiv autorov

Ediční řada M A P S (Map and Atlas Product Series) je určena k podpoře publikační činnosti pracovníků a studentů Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci ediční řady je možné prezentovat výsledky dosažené při vědecké činnosti a studiu na PřF UP ve formě mapy, souboru map nebo atlasu (v analogové či digitální formě). Všechny tituly vydává Univerzita Palackého v Olomouci prostřednictvím svého vydavatelství. Rukopisy procházejí oponentním řízením dvěma nezávislými oponenty. Zóny ohrožení lesů České republiky - Pavel Samec, kolektiv autorov od authora Pavel Samec, kolektiv autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku 1:400 000 - Kolektív autorov

Atlas hradov, zámkov a kaštieľo na Slovensku v mierke 1:400 000 v slovenskom, anglickom, nemeckom, maďarskom a poľskom jazyku. Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku 1:400 000 - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Cesta naprieč dejinami: História, ako ste ju doteraz nevideli - Kolektív autorov [kniha]

Vydajte sa s touto knihou na úžasnú cestu naprieč svetovou históriou. Tento unikátny sprievodca vám priblíži najdôležitejšie udalosti na viac než 60 mapách. Získajte fantastický prehľad o dobyvačných cestách Vikingov, o tom, kde si čierna smrť vyžiadala najviac životov, kde boli najkrvavejšie bitky prvej svetovej vojny a ešte oveľa viac! Tento jedinečný historický atlas vám predstaví dejiny tak, ako ste ich ešte doteraz nemali príležitosť nikde vidieť!

Atlas obyvateľstva Slovenska + Demogeographical analysis of Slovakia + CD

Kniha: Atlas obyvateľstva Slovenska + Demogeographical analysis of Slovakia + CD; Autor: Mládek Jozef, kolektív autorov; Atlas obyvateľov Slovenska je vedecká analýza a kartografická interpretácia demografickej situácie na Slovensku. Ide o prvé komplexné spracovanie všetkých základných informácií o vývoji. rozmiestnení. bývaní. dynamike. štruktúrach a ...