Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Testy didaktis

Nalezeno:    121 produktů

Odmaturuj! z literatury - testy - Didaktis

Titul určený k přípravě k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám na vysoké školy (zejména na filozofické a pedagogické fakulty), ale i na testy, písemky a zkoušení po celou dobu středoškolského studia; kniha obsahuje více než 1000 testových otázek, které souhrnně procvičují učivo literatury v rámci osnov středních škol; navazuje na předchozí tituly Odmaturuj z literatury 1 a Odmaturuj z literatury 2; koncepce knihy je sestavena tak, že na většinu otázek můžete odpověď najít v již zmíněných titulech Odmaturuj z literatury 1 a 2. V úvodu každé kapitoly najdete praktický odkaz na příslušn Odmaturuj! z literatury - testy - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Marti...

Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY - Didaktis ČR

Po vydání přepracovaného, plně aktualizovaného titulu Odmaturuj! ze společenských věd přichází na řadu také titul Odmaturuj! ze společenských věd – TESTY. Titul je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce, a to především k maturitní zkoušce v části profilové, taktéž slouží k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy s humanitním zaměřením. Titul slouží k procvičování a ověření znalostí nabytých v průběhu celého středoškolského studia. Nové vydání bude aktualizované podle legislativy účinné k 1.1.2015. Obsah knihy je členěn do následujících celků: Politologie Právo Mezinárodní Odmaturuj! ze společenských věd - TESTY - Didaktis ČR od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Mar...

Testy 2006 matematika - Didaktis

Príprava na prijímacie skúšky pre žiakov, učiteľov, rodičov, originálne testy,... V knižke nájdete najnovšiu zbierku 35 autentických testov, ktoré obsahujú viac ako 400 príkladov z matematiky z rôznych osemročných gymnázií z prijímacích skúšok pre školský rok 2005/2006. Publikácia obsahuje aj riešenia, čas na vypracovanie testov, bodovanie a hodnotenie úloh. Testy 2006 matematika - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Testy 2010 - Matematika - Didaktis

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň je užitočnou zbierkou riešených príkladov z matematiky na preverenie vedomostí a schopnosti žiakov ZŠ využiť poznatky nadobudnuté počas štúdia na základnej škole. Vzhľadom na veľký záujem žiakov aj učiteľov o riešené testy na prijímacie skúšky (TESTY 2008 - MATEMATIKA, ktoré sú vypredané) sme tentoraz pripravili publikáciu venovanú výlučne modelovým testom na prijímačky - 5 testov z roku 2008 sme ponechali a doplnili o ďalších 5, s dôrazom na podrobné vysvetlenie riešenia každej úlohy Testy 2010 - Matematika - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus....

Testy - testMONITOR - Matematika - Didaktis

Nové prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky. Mnohé úlohy a príklady boli vymenené či prepracované tak aby boli v súlade s učivom matematiky podľa súčasných požiadaviek ŠVP a taktiež vyhovovali kritériám Testovania 9. TestMONITOR umožňuje žiakom vyskúšať si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňu Testy - testMONITOR - Matematika - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shop...

Testy 2018 z matematiky - Didaktis ČR

Ve školním roce 2016/2017 se poprvé uskutečnily celoplošné jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka a matematiky. Také ve školním roce 2017/2018 na některé žáky 5. a 7. tříd tyto zkoušky čekají. Tato publikace byla vytvořena, aby žákům s přípravou na ně pomohla tak, že je obeznámí s podobou přijímací zkoušky z matematiky a poskytne jim dostatek úloh k procvičení požadovaného učiva. Testy 2018 z matematiky - Didaktis ČR od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Testy 2010 - Slovenský jazyk a literatúra - Didaktis

Publikácia prináša 10 modelových cvičných testov na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy zo slovenského jazyka a literatúry. Počet úloh v testoch sa pohybuje od 15 do 25. Vzhľadom na veľký záujem žiakov aj učiteľov o riešené testy na prijímacie skúšky (TESTY 2008 - SLOVENSKÝ JAZYK, ktoré sú vypredané) sme tentoraz pripravili publikáciu venovanú výlučne modelovým testom na prijímačky - 5 testov z roku 2008 sme ponechali a doplnili o ďalších 5, s dôrazom na vysvetlenie riešenia a podrobný rozbor každej úlohy. Žiak si v nich preveruje nielen svoje znalosti, ale zároveň si zlepšuje svo Testy 2010 - Slovenský jazyk a literatúra - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na...

Testy do prímy 2005 – slovenský jazyk - Didaktis

Otestujte sa, ako by ste uspeli na prijímacích skúškach na strednú školu alebo osemročné gymnázium! Ponúkame vám zbierky testov, ktoré použili na skúškach rôzne stredné školy z celého Slovenska, gymnáziá, obchodné a hotelové akadémie, dievčenské odborné školy, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, združené stredné školy a stredné odborné učilištia. Knižky z edície Testy sa tešia mimoriadnemu záujmu žiakov, ich učiteľov i rodičov už viac ako 10 rokov. Publikácie sú výbornou pomôckou na prípravu na prijímacie skúšky a súčasne zbierkou diktátov a úloh na opakovanie, precvičovanie a u Testy do prímy 2005 – slovenský jazyk - Didaktis od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-...

Testy 2018 z českého jazyka - Didaktis ČR

Ve školním roce 2016/2017 se poprvé uskutečnily celoplošné jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka a matematiky. Také ve školním roce 2017/2018 na některé žáky 5. a 7. tříd tyto zkoušky čekají. Tato publikace byla vytvořena, aby žákům s přípravou na ně pomohla tak, že je obeznámí s podobou přijímací zkoušky z českého jazyka a poskytne jim dostatek úloh k procvičení požadovaného učiva. Testy 2018 z českého jazyka - Didaktis ČR od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Testy 2019 z českého jazyka - Didaktis ČR

Příručka je určená k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. První část příručky poskytuje informace o didaktickém testu, druhá část obsahuje materiál k procvičení učiva českého jazyka a literatury a ve třetí části publikace je k dispozici deset cvičných didaktických testů ve dvou úrovních obtížnosti. Ke každé z těchto částí v knize nabízíme klíčové informace a tipy, systematické opakování dílčích znalostí a nácvik dílčích dovedností, dále možnost vyzkoušet si přijímací zkoušku z českého jazyka nanečisto a samozřejmostí je i klíč s řešením všech úloh. Publikace sv Testy 2019 z českého jazyka - Didaktis ČR od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz...

Testy testMONITOR Matematika

Prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky. Mnohé úlohy a príklady boli vymenené či prepracované tak aby boli v súlade s učivom matematiky podľa súčasných požiadaviek ŠVP a taktiež vyhovovali kritériám Testovania 9. TestMONITOR umožňuje žiakom vyskúšať si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňujú pri prijímaní žiakov. Prostredníctvom 11 modelových testov - každý s 30 úlohami - si žiak detai...

Testy testMONITOR Matematika

Prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky. Mnohé úlohy a príklady boli vymenené či prepracované tak aby boli v súlade s učivom matematiky podľa súčasných požiadaviek ŠVP a taktiež vyhovovali kritériám Testovania 9.TestMONITOR umožňuje žiakom vyskúšať si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňujú pri prijímaní žiakov.Prostredníctvom 11 modelových testov - každý s 30 úlohami - si žiak detailne pres...

TESTY 2007 slovenský jazyk

Publikácia je členená na dve časti: Testy z prijímacích skúšok - 21 originálnych testov s riešeniami a bodovaním úloh - zadania testov a ich riešenia, čas na vypracovanie jednotlivých testov - testy sú publikované tak, ako ich stredné školy zadávali na prijímacích skúškach testMONITOR - 14 testov s otvorenými úlohami a tiež s úlohami s výberom správnej odpovede - zadania testov a ich riešenia - množstvo ukážok, s ktorými žiak pracuje - testMONITOR kladie dôraz nielen na vedomosti (znalosť pravopisno-gramatických pravidiel, literárnych pojmov, diel, autorov, ...), ale i na logicko-abstraktné myslenie, správnu analýzu textu a pod. - žiak využíva v plnej miere poznávacie operácie a...

TESTY 2007 slovenský jazyk

Publikácia je členená na dve časti: Testy z prijímacích skúšok- 21 originálnych testov s riešeniami a bodovaním úloh- zadania testov a ich riešenia, čas na vypracovanie jednotlivých testov- testy sú publikované tak, ako ich stredné školy zadávali na prijímacích skúškachtestMONITOR- 14 testov s otvorenými úlohami a tiež s úlohami s výberom správnej odpovede- zadania testov a ich riešenia- množstvo ukážok, s ktorými žiak pracuje- testMONITOR kladie dôraz nielen na vedomosti (znalosť pravopisno-gramatických pravidiel, literárnych pojmov, diel, autorov, ...), ale i na logicko-abstraktné myslenie, správnu analýzu textu a pod. - žiak využíva v plnej miere poznávacie operácie a ostatné intelektuál...

Testy - testMONITOR - Matematika - Kolektív autorov

Publikácia Testy – testMONITOR – Matematika je zbierkou riešených príkladov pre žiakov základných škôl na preverenie a upevnenie vedomostí. TestMONITOR umožňuje žiakom vyskúšať si, ako by obstáli v celoplošnom testovaní, ktoré čaká všetkých žiakov v 9. ročníku ZŠ. Význam tohto testovania sa z roka na rok zvyšuje, keďže jeho výsledky mnohé stredné školy zohľadňujú pri prijímaní žiakov, či dokonca ním úplne nahrádzajú prijímacie skúšky. Prostredníctvom jedenástich modelových testov – každý s 30 úlohami – si žiak detailne preskúša nielen znalosti z aritmetiky, algebry a geometrie, ale záro Testy - testMONITOR - Matematika - Kolektív autorov od authora Kolektív autorov a nakladatelství za skvě...