Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Ucebni ulohy v chemii

Nalezeno:    71 produktů

Učební úlohy v chemii I. - Čtrnáctová Hana

Publikace: Učební úlohy v chemii I. - Čtrnáctová Hana. Skripta jsou určena pro 1.-3. ročník Bc. studia chemie zaměřené na vzdělávání, pro 1. a 2. ročník navazujícího Mgr. studia učitelství chemie a pro PhD. studenty zaměřené na didaktiku chemie. V úvodní části je uveden historický přehled výuky chemie na ZŠ a SŠ a jsou charakterizovány její současné cíle, obsah a formy. Skriptum dále obsahuje shrnutí pedagogických, psychologických a obecně didaktických názorů na problematiku učebních úloh. Základem skript je vysvětlení, jak tvořit různé druhy chemických učebních úloh s ohledem na jejich obsahovou a formální stránku a používání učebních úloh ve školní praxi. Komplexní pojetí problematiky uče...

Učební úlohy z biologie - Čížková Věra - A5, brožovaná

Úlohy určené k opakování a prohloubení učiva. Kniha se věnuje správnému užívání pojmů, úlohám ověřujícím schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích.. Předkládaný soubor učebních úloh pokrývá všechny biologické obory vyučované v přírodopisu na základní škole a biologii na nižším gymnáziu, včetně geologie. Je zpracován formou pracovního sešitu, do kterého mohou žáci přímo zaznamenávat svoje odpovědi. Obsahuje ve stejném poměru úlohy otevřené i uzavřené orientované na správné užívání pojmů, vysvětlení biologických jevů, určení vztahů a souvislostí, úlohy ověřující schopnosti aplikovat teoretické poznatky v konkrétních situacích i úlohy problémové. Od podobných, již dříve ...

Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena

Publikace: Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena. Publikace představuje problematiku řešení konstrukčních úloh na základní škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou zadávány na základní či střední škole. Zabývá se problematikou řešení konstrukčních úloh v programu Geogebra. Publikace: Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena.

Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena

Publikace: Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena. Publikace představuje problematiku řešení konstrukčních úloh na základní škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou zadávány na základní či střední škole. Zabývá se problematikou řešení konstrukčních úloh v programu Geogebra. Publikace: Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Budínová Irena.

Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Irena Budínová

<p></p><p> Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy.</p> <p> Publikace představuje problematiku řešení konstrukčních úloh na základní škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou zadávány na základní či střední škole. Zabývá se problematikou řešení konstrukčních úloh v programu Geogebra.</p>

Konstrukční úlohy - Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně ZŠ - Irena Budínová

<p></p><p> Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy.</p> <p> Publikace představuje problematiku řešení konstrukčních úloh na základní škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou zadávány na základní či střední škole. Zabývá se problematikou řešení konstrukčních úloh v programu Geogebra.</p>

Konstrukční úlohy - Budínová Irena

Učební text pro studenty učitelství matematiky 2. stupně základní školy. Publikace představuje problematiku řešení konstrukčních úloh na základní škole. Ukazuje způsoby řešení základních konstrukčních úloh a komplexních konstrukčních úloh, které jsou zadávány na základní či střední škole. Zabývá se problematikou řešení konstrukčních úloh v programu Geogebra.

Úlohy matematické fyziky. Cvičení - Milan Krbálek

<p>Učební texty jsou určeny posluchačům 3. ročníku fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze pro předmět Rovnice matematické fyziky.</p>

Integrované slovní úlohy pro primární školu - Alena Rakoušová

<p>Integrovaná slovní úloha je prostředkem koordinace vzdělávacího obsahu, propojuje cíle několika vyučovacích předmětů v jeden cíl integrovaný. Autorka knihy zakládá a rozvíjí metodiku integrovaných slovních úloh od roku 1999 v praxi - ve vyučování na prvním stupni základní školy. Tvořivý učitel nalezne v této monografii ukázky integrovaných slovních úloh a seznámí se především s filozofií tohoto typu učební úlohy. Autorčiným cílem je zvýšit zájem žáků o řešení slovních úloh, najít takový typ učebních úloh, který by žáky vhodně motivoval k řešení, provokoval je k přemýšlení, ale přitom je neodrazoval nepřiměřenou náročností. Správně zvolená integrovaná slovní úloha sleduje cíle jedno...

Integrované slovní úlohy pro primární školu - Alena Rakoušová

<p>Integrovaná slovní úloha je prostředkem koordinace vzdělávacího obsahu, propojuje cíle několika vyučovacích předmětů v jeden cíl integrovaný. Autorka knihy zakládá a rozvíjí metodiku integrovaných slovních úloh od roku 1999 v praxi - ve vyučování na prvním stupni základní školy. Tvořivý učitel nalezne v této monografii ukázky integrovaných slovních úloh a seznámí se především s filozofií tohoto typu učební úlohy. Autorčiným cílem je zvýšit zájem žáků o řešení slovních úloh, najít takový typ učebních úloh, který by žáky vhodně motivoval k řešení, provokoval je k přemýšlení, ale přitom je neodrazoval nepřiměřenou náročností. Správně zvolená integrovaná slovní úloha sleduje cíle jedno...

Řešené úlohy z Fyziky kovů a Fyzikální metalurgie - Petr Haušild

<p>Skripta primárně určená studentům Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako doplněk přednášek Fyzika kovů a Fyzikální metalurgie, ale svou koncepcí může posloužit všem vysokoškolským studentům technických a přírodovědeckých zaměření, kteří se při studiu zabývají touto problematikou. Učební text je předkládán ve formě řešených příkladů s komentářem a poznámkami, aby studentům pomohl lépe proniknout do významu teoretických poznatků prezentovaných v přednáškách. Kromě klasických výpočtů jsou zde uvedena i podrobná odvození některých základních pravidel a vzorců.</p>

Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru

Publikace: Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru. Učební text je určen pro posluchače MFF UK. Obsah: teorie diferenciálních rovnic prvního řádu, teorie lineárních diferenciálních rovnic n-tého řádu, základní pojmy teorie systémů diferenciálních rovnic, soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, periodické lineární diferenciální rovnice, asymptotický průběh řešení lineárních diferenciálních rovnic, lineární diferenciální rovnice n-tého řádu jako speciální případ soustav rovnic prvního řádu, okrajové úlohy pro lineárních rovnic prvního řádu, soustavy nelineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, autonomní systémy, stabilita, diferenciální rovnice n-tého řádu a jejic...

Fyzika pro gymnázia – Optika (kniha + CD) - Oldřich Lepil

V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testov

Fyzika pro gymnázia - Optika + CD - Oldřich Lepil

V 6. vydání učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru.

Fyzika pro gymnázia - Molekulová fyzika a termika. + CD - Karel Bartuška, Emanuel Svoboda

V 7. vydání této osvědčené učebnice je mezi elektronické učební materiály nově zařazena samostatná počítačová aplikace Testové úlohy.