Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Uctovne vykazy v praxi

Nalezeno:    23 produktů

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Petra Růčková

\nNaučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijt

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Petra Růčková

\nNaučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijt

Finanční analýzy - metody, ukazatele, využití v praxi - Růčková Petra

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu - analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsled...

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Růčková Petra

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretaci výsledk...

Finanční analýza - 7. aktualizované vydání. Metody, ukazatele a využití v praxi - Petra Růčková

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy.

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Petra Růžičková

<p>Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst a upozorňuje na možná úskalí při interpretac...

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Růčková Petra

Publikace: Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Růčková Petra. Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracov...

Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Růčková Petra

Publikace: Finanční analýza - metody, ukazatele a využití v praxi - Růčková Petra. Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost. Využijte knihu ve své podnikatelské praxi. Vždyť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát svou skutečnou finanční situaci. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracov...

Finanční analýza. metody, ukazatele, využití v praxi, 6. aktualizované vydání - Petra Růčková e-kniha

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow při zpracovávání finanční analýzy. Využijte tyto metody ve své podnikatelské praxi.

Finanční analýza. metody, ukazatele, využití v praxi, 7. aktualizované vydání - Petra Růčková e-kniha

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow při zpracovávání finanční analýzy. Využijte tyto metody ve své podnikatelské praxi.

Finanční analýza - 4. rozšířené vydání. metody, ukazatele, využití v praxi - Petra Růčková e-kniha

Autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi.

Finanční analýza – 5. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi - Petra Růčková e-kniha

Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow — při zpracovávání finanční analýzy. Osvojte si metody výborně využitelné v podnikatelské praxi. Součástí je komplexní příklad.

Finanční analýza: metody, ukazatele a využití v praxi (978-80-271-3124-2)

Kniha - autor Petra Růčková, 172 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá - autor Petra Růčková, 172 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy při zpracovávání finanční analýzy. Publikace obsahuje aktuální změny ve vykazování. Důraz je kladen na nejužívanější metodu – analýzu poměrovými ukazateli. Na rozdíl od jiných podobně zaměřených publikací je součástí praktický komplexní příklad.

Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikateském prostředí

Publikace: Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikateském prostředí. Vnitřní prostředí podnikového managementu je potřebné chápat jako dynamickou rovnováhu vztahů mezi prvky podnikových systémů. Zkracování inovačních cyklů, stále tvrdší konkurence a vzrůstající požadavky poptávky mají za následek obtížnější a nákladnější umísťování produktů na trhu. Tento vývoj klade vysoké nároky na podnikový management. Kniha autorů prof. Emila Svobody, Ing. Libora Bittnera a Ing. Patrika Svobody Moderní přístupy v řízení podniků v novém podnikatelském prostředí, kterou právě vydává nakladatelství Professional Publishing, není jen další z řady knih, popisujících a opisujících obecné zásady manage...

Poznámky účtovnej závierky - Richard Farkaš

<p>Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sú dôležitým nástrojom, ktorý slúži na správne pochopenie údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Skutočnosť, že v praxi sa ich zostavovaniu nevenuje vždy patričná pozornosť, sa stala podnetom ku vzniku publikácie „Poznámky účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v praxi“, ktorá sa podrobne zameriava na poznámky ako významnú súčasť účtovnej závierky podnikateľov – veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu. </p><p> Autor publikácie umožňuje účtovným jednotkám lepšie pochopiť obsah poznámok, ich štruktúru, vzájomné súvislosti a vzájomnú prepojenosť medzi jednotl...