Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Zaklady vypoctov v chemii

Nalezeno:    29 produktů

Chemické a ekonomické výpočty pre 2.roč.SOŠ - Expol Pedagogika

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením materiálovo-ekonomických bilancií procesov bez chemických reakcií, s problematikou materiálno-ekonomických dejov s úplnou a neúplnou premenou, s výpočtami spotreby a nákladov na energie, s energetickou bilanciou výroby. Chemické a ekonomické výpočty pre 2.roč.SOŠ - Expol Pedagogika od authora a nakladatelství za skvělé ceny na e-shopu Martinus.cz

Chemické a ekonomické výpočty pre 1.roč. SOŠ - Expol Pedagogika

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu Chemické a ekonomické výpočty pre 1.roč. SOŠ - Expol Pedagogika od authora a nakladatelství za sk...

Chemické a ekonomické výpočty - Glosová Ľudmila

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením materiálovo-ekonomických bilancií procesov bez chemických reakcií, s problematikou materiálno-ekonomických dejov s úplnou a neúplnou premenou, s výpočtami spotreby a nákladov na energie, s energetickou bilanciou výroby. Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky. Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami. Učí žiakov pretransfo...

Chemické a ekonomické výpočty - Glosová Ľudmila

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie. Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov...

Komiksová chemie - Larry Gonick

<p>Pokud jste se domnívali, že povrchové napětí je úzkostná porucha, nebo jste si představovali, že vzácný plyn je výsledkem těžkého jídla v Buckinghamském paláci, pak potřebujete Komiksovou chemii, který vás uvede na cestu k chemické gramotnosti. Nemusíte být vědci, abyste pochopili tyto a mnohé další složité myšlenky, protože Komiksová chemie je vysvětluje všechny: historii a základy chemie, atomovou teorii, hoření, rozpustnost, entropii a mnoho dalšího - vše vysvětleno jednoduchými, jasnými a vtipnými ilustracemi. Chemie už nikdy nebude stejná!</p>

Přírodní vědy - Spolu to zvládneme - Carol Vordermanová

<p>Unikátní obrazový průvodce základy biologie, chemie a fyziky Bojují vaše děti ve škole nejen s matematikou, ale i s náročnějšími pasážemi přírodních věd počínaje biologií, genetikou a konče chemií, fyzikou a astronomií? Připadají vám poučky a definice těchto základních věd složité, nechápete souvislosti, nedokážete vystihnout podstatu? V knize plné krátkých, srozumitelných a výstižných textů, doplněných barevnými ilustracemi, grafy a tabulkami, můžete spolu s dětmi odhalovat ty nejkomplikovanější přírodní zákonitosti. Pochopení základů vám umožní žasnout nad novými poznatky vědců, mít radost z objevování. Vítejte v úžasném světě vědy, z něhož se vám bude tajit dech!</p>...

Přírodní vědy - Spolu to zvládneme - Vordermanová Carol

Publikace: Přírodní vědy - Spolu to zvládneme - Vordermanová Carol. Unikátní obrazový průvodce základy biologie, chemie a fyziky Bojují vaše děti ve škole nejen s matematikou, ale i s náročnějšími pasážemi přírodních věd počínaje biologií, genetikou a konče chemií, fyzikou a astronomií? Připadají vám poučky a definice těchto základních věd složité, nechápete souvislosti, nedokážete vystihnout podstatu? V knize plné krátkých, srozumitelných a výstižných textů, doplněných barevnými ilustracemi, grafy a tabulkami, můžete spolu s dětmi odhalovat ty nejkomplikovanější přírodní zákonitosti. Pochopení základů vám umožní žasnout nad novými poznatky vědců, mít radost z objevování. Vítejte v úžasném...

Praktická chemie 8 - učebnice pro 8. ročník ZŠ speciálního vzdělávání - A4

Učebnice Praktická chemie je určena pro speciální vzdělávání. Seznámí žáky se základy obecné i anorganické chemie. Je zpracovaná s ohledem na nejnovější poznatky a přizpůsobená specifickým požadavkům žáků speciálních škol a škol vzdělávajících žáky s potřebou podpůrných opatření. Srozumitelnou formou naučí žáky základní chemické pojmy, které jsou v učebnici zasazeny do kontextu reálného života, a nastíní jejich využití v budoucnosti. První část učebnice je věnována úvodu do studia chemie a pravidlům bezpečnosti práce. Definuje základní pojmy a procesy, se kterými se v chemii pracuje. Druhá část je věnována vybraným skupinám prvků a sloučenin. Žáci se v ní dozvědí nejdůležitější informace a ...

Praktická chemie 9 - učebnice pro 9. ročník ZŠ speciálního vzdělávání - A4

Učebnice Praktická chemie je určena pro speciální vzdělávání. Seznámí žáky se základy obecné i anorganické chemie. Je zpracovaná s ohledem na nejnovější poznatky a přizpůsobená specifickým požadavkům žáků speciálních škol a škol vzdělávajících žáky s potřebou podpůrných opatření. Srozumitelnou formou naučí žáky základní chemické pojmy, které jsou v učebnici zasazeny do kontextu reálného života, a nastíní jejich využití v budoucnosti. První část učebnice je věnována seznámení s různými zdroji energie, představí žákům základní uhlovodíky a organické látky. Definuje základní pojmy vážící se k energii i organické chemii a vysvětlí, kde se s nimi setkáváme a proč jsou pro nás důležité. Druhá čá...

Hravá chemie 8 - učebnice - neuveden

Publikace: Hravá chemie 8 - učebnice - neuveden. Učebnice chemie pro 8. ročník základní školy seznámí žáky se základy obecné chemie a anorganické chemie. Je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků. Srozumitelnou formou naučí žáky znát zásadní chemické sloučeniny a pojmy jako: periodická tabulka prvků, chemické názvosloví, látky a prvky, chemická vazba, ... Jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zpřesňující komentáře, vizuální informace, zajímavosti a praktické ukázky. Návrhy demonstračních pokusů mohou žáci realizovat ve škole i doma. V rámci každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly. Upevňují získané vědomosti a propojují probíranou látku s dalšími obory lidské činnosti: ekologi...

Praktická chemie 9

Učebnice Praktická chemie je určena pro speciální vzdělávání. Seznámí žáky se základy obecné i anorganické chemie. Je zpracovaná s ohledem na nejnovější poznatky a přizpůsobená specifickým požadavkům žáků speciálních škol a škol vzdělávajících žáky s potřebou podpůrných opatření. Srozumitelnou formou naučí žáky základní chemické pojmy, které jsou v učebnici zasazeny do kontextu reálného života, a nastíní jejich využití v budoucnosti. První část učebnice je věnována seznámení s různými zdroji energie, představí žákům základní uhlovodíky a organické látky. Definuje základní pojmy vážící se k energii i organické chemii a vysvětlí, kde se s nimi setkáváme a proč jsou pro nás důležité. Druhá čás...

Hravá chemie 9 - učebnice

Učebnice Hravá chemie 9 srozumitelnou formou seznamuje žáky se základy organické chemie a biochemie. Rovněž se věnuje ekologické problematice a významu chemie pro společnost a průmysl. Učebnice je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků a jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zajímavosti, návrhy demonstračních pokusů ve škole, ale také o pokusy, které může žák provádět doma. Probíraná látka je srozumitelně vysvětlena tak, aby žádný chemický pojem nebo děj nepředstavoval pro žáky problém. V rámci každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které nejen upevňují získané vědomosti, ale také propojují probíranou látku s dalšími obory lidské činnosti (ekologie, průmysl, historie, biologie...

Hravá chemie 9 - učebnice - neuveden

Publikace: Hravá chemie 9 - učebnice - neuveden. Učebnice Hravá chemie 9 srozumitelnou formou seznamuje žáky se základy organické chemie a biochemie. Rovněž se věnuje ekologické problematice a významu chemie pro společnost a průmysl. Učebnice je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků a jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zajímavosti, návrhy demonstračních pokusů ve škole, ale také o pokusy, které může žák provádět doma. Probíraná látka je srozumitelně vysvětlena tak, aby žádný chemický pojem nebo děj nepředstavoval pro žáky problém. V rámci každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které nejen upevňují získané vědomosti, ale také propojují probíranou látku s dalšími obory lidsk...

Hravá chemie 9 - učebnice

<p>Učebnice Hravá chemie 9 srozumitelnou formou seznamuje žáky se základy organické chemie a biochemie. Rovněž se věnuje ekologické problematice a významu chemie pro společnost a průmysl. Učebnice je zpracovaná podle nejnovějších vědeckých poznatků a jednotlivé kapitoly jsou obohaceny o zajímavosti, návrhy demonstračních pokusů ve škole, ale také o pokusy, které může žák provádět doma. Probíraná látka je srozumitelně vysvětlena tak, aby žádný chemický pojem nebo děj nepředstavoval pro žáky problém. V rámci každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které nejen upevňují získané vědomosti, ale také propojují probíranou látku s dalšími obory lidské činnosti (ekologie, průmysl, historie,...