Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Zakon o statnim podniku v praxi

Nalezeno:    23 produktů

Zákon o státním podniku v praxi

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku.

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav

Publikace: Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav. Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Publikace: Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav.

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o státním podniku v praxi, Muroň Jaroslav

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o státním podniku v praxi - Jaroslav Muroň

<p>Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.</p>

Zákon o státním podniku v praxi - Jaroslav Muroň - e-kniha

eBook:,Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Kniha obsahuje podrobný výklad všech ustanovení zákona o státním podniku, zejména pak s důrazem na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017. Smyslem nové právní úpravy státního podniku, jeho postavení a činnosti, je kromě jiného omezit korupční rizika. Jedním ze záměrů nové právní úpravy je také vytvoření legislativní opory pro kontrolu a vymahatelnost povinností vyplývajících ze zákona o státním podniku. Autorem je právník a spolutvůrce zákona....

Zákon o státním podniku v praxi - Jaroslav Muroň e-kniha

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav - 17x24 cm

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Slamka Michal

Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve. V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny stav. Predmetom komentár...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve, pričom jeho štruktúra bola od počiatku rozložená do 4 častí: nájom pozemku na poľnohospodárske účely, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom podniku na poľnohospodársku výrobu a nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch. Predmetom komentára je priblížiť zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárs...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve.<br /> V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny sta...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve.<br /> V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny sta...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok, Michal Slamka

Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve.V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny stav.Predmetom komentára ...

Zákon o bankách: Komentář

Publikace: Zákon o bankách: Komentář. Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky některých ustanovení zákona o bankách, licenční požadavky, otázky týkající se bankovního tajemství nebo správního řízení před ČNB. Současně je přihlíženo k dosavadní aplikační praxi České národní banky a judikatuře českých i evropských soudů. Komentář reflektuje též p...

Zákon o státní službě / Komentář - Hřebíková Iva

Publikace: Zákon o státní službě / Komentář - Hřebíková Iva. Komentář přináší zasvěcený pohled na aplikaci zákona o státní službě ve služebních úřadech. Vzhledem k době dokončení textu může reagovat na všechny změny souvisejících zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou v 8. volebním období. Promítá aktuální sjednocující stanoviska a metodické pokyny zpracované sekcí pro státní službu i dosud dostupnou judikaturu správních soudů. Obsahuje také praktické příklady, zejména k aplikaci nové právní úpravy dovolené podle zákoníku práce. Výklad je adresován nejen personalistům ve služebních úřadech, ale všem státním zaměstnancům a poskytuje ucelený obraz o aktuální praxi při uplatňování zákona o s...