Kde jsem:  Katalog  >  Vyhledávání

Zakon o statnym podniku v praxi

Nalezeno:    12 produktů

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu,

Zákon o státním podniku v praxi - Jaroslav Muroň

<p>Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.</p>

Zákon o státním podniku v praxi - Jaroslav Muroň e-kniha

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav - 17x24 cm

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Slamka Michal

Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve. V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny stav. Predmetom komentár...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve, pričom jeho štruktúra bola od počiatku rozložená do 4 častí: nájom pozemku na poľnohospodárske účely, nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, nájom podniku na poľnohospodársku výrobu a nájom lesného pozemku na hospodárenie v lesoch. Predmetom komentára je priblížiť zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárs...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve.<br /> V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny sta...

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov - Pavol Vargaeštok; Michal Slamka

<p>Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov je základným a zásadným právnym predpisom v oblasti poľnohospodárskeho práva. Jeho prijatím v roku 2003 sa v Slovenskej republike určili podmienky a pravidlá prenájmu poľnohospodárskej pôdy subjektom vykonávajúcim činnosti v poľnohospodárstve.<br /> V roku 2019 sa začal legislatívny proces, predmetom ktorého bola novelizácia zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov účinná od 1. júla 2019 a ktorou došlo k zrušeniu 4 . časti zákona. Aj v dôsledku toho autori pristúpili k aktualizovaniu komentára, aby odzrkadľoval účinný právny sta...

Zákon o bankách: Komentář

Publikace: Zákon o bankách: Komentář. Komentář k zákonu o bankách vychází poprvé od roku 2003, přičemž mírou hloubky výkladu předstihuje veškeré své předchůdce. V komentáři se jeho autoři, významní odborníci v oblasti práva finančních trhů, zaměřují především na otázky významné pro banky a jiné účastníky na bankovním trhu (včetně zahraničních úvěrových institucí) z hlediska provozu jejich podniků, jako jsou korporační důsledky některých ustanovení zákona o bankách, licenční požadavky, otázky týkající se bankovního tajemství nebo správního řízení před ČNB. Současně je přihlíženo k dosavadní aplikační praxi České národní banky a judikatuře českých i evropských soudů. Komentář reflektuje též p...

DaÚ 8/2021 Zákon o DPH - novela od 1. července 2021, Spotřební daně - změny, Stavební právo - nová koncepce, Překážky v práci- zaměstnanci - Jiří Plos

<p>V článku Zákon o DPH – novela od 1. července 2021 je uveden přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH, navržených ve sněmovním tisku 867, který je v současné době ve schvalovacím řízení. Účinnost je navržena od 1. července 2021. K sněmovnímu tisku byly předloženy pozměňovací návrhy, které nebyly dosud také projednány… Daňové, účetní a mzdové problematice jsou věnovány i další články měsíčníku. Titul obsahuje témata: •Zákon o DPH (1.) – novela od 1. července 2021 •Spotřební daně – změny •Stavební právo – nová koncepce •Dvě podlimitní technická zhodnocení v jednom roce •Režim paušální daně z pohledu zdravotního pojištění •Mimořádné odpisy i leasingy •Ustanovení § 6 ZDP z pohledu ...

Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance - František Nonnemann; Vlastimil Červený; Dominik Vítek

<p>Kybernetický bezpečnostní incident hrozí každé organizaci. Výrobnímu podniku, pojišťovně, úřadu, nemocnici, ale i e-shopu, obci nebo škole. Ochrana proti kybernetickým incidentům je komplexní disciplínou, která vyžaduje znalosti z IT, bezpečnosti informací, řízení incidentů, práva a pravidel a postupů při zavádění compliance systému. Detailní znalost ve všech těchto oblastech je obvykle nad možnosti jednoho člověka nebo i malého týmu, který má informační bezpečnost a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů ve většině organizací na starosti. Cílem monografie Kybernetický incident 3D: IT, právo a compliance je právě pomoci těm, kteří se kybernetickými incidenty v praxi zabýva...

Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance - Nonnemann František

Kybernetický bezpečnostní incident hrozí každé organizaci. Výrobnímu podniku, pojišťovně, úřadu, nemocnici, ale i e-shopu, obci nebo škole. Ochrana proti kybernetickým incidentům je komplexní disciplínou, která vyžaduje znalosti z IT, bezpečnosti informací, řízení incidentů, práva a pravidel a postupů při zavádění compliance systému. Detailní znalost ve všech těchto oblastech je obvykle nad možnosti jednoho člověka nebo i malého týmu, který má informační bezpečnost a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů ve většině organizací na starosti. Cílem monografie Kybernetický incident 3D: IT, právo a compliance je právě pomoci těm, kteří se kybernetickými incidenty v praxi zabývají. Př...